Tesaurus
orang-orang (kata nama)
Bersinonim dengan ombor-ombor, patung, boneka;