Tesaurus
memadankan (kata kerja)
1. Bersinonim dengan menyesuaikan: membiasakan, mencocokkan, menggandingkan;

2. Bersinonim dengan menggandingkan: menjodohkan, membandingkan;

3. Bersinonim dengan menyamakan: menyerupakan, menyelaraskan, menjajarkan;