Tesaurus
berpangkalan (kata kerja)
Bersinonim dengan berpusat, bermarkas, beribu pejabat.