Tesaurus
pangkalan (kata nama)
1. Bersinonim dengan perhentian: hentian, stesen, terminal; persinggahan, transit; pelabuhan, limbungan, jeti, tambatan, pelantar, bagan, anggar, basis;

2. Bersinonim dengan ibu pejabat: markas, depo, kem, pusat;