Tesaurus
pasaran (kata nama)
1. Dalam konteks proses:
bersinonim dengan : penawaran, permintaan, penjualan, pengedaran, perdagangan, perniagaan, pembekalan;

2. Dalam konteks barangan:
bersinonim dengan : dagangan, lelongan, bekalan, produk, komoditi;

3. Dalam konteks tempat:
bersinonim dengan : pasaran saham, pasaran komoditi, bursa, pura;