Tesaurus
berlakon (kata kerja)
1. Bersinonim dengan mengambil bahagian: mengambil peranan, memegang watak, beraksi;

2. Bersinonim dengan berpura-pura: bermain-main, berolok-olok, mengacah;