Tesaurus
terbitan (kata nama)
Bersinonim dengan cetakan, keluaran, karya, edisi, buku, majalah, jurnal, edaran, sebaran, surat khabar, akhbar;