Tesaurus
pengiklanan (kata nama)
Bersinonim dengan pengumuman, penyiaran, penyebaran, pemeragaan, pemasaran, penyerantaan, penghebahan, penghebohan, pencanangan.