Tesaurus
pemeriksa (kata nama)
1. Bersinonim dengan penyemak: peninjau, nazir, juruaudit, merinyu;

2. Bersinonim dengan peneliti: pengkaji, penyelidik, penyiasat.