Tesaurus
peperiksaan (kata nama)
Bersinonim dengan ujian, penilaian, kuiz, duga akal;