Tesaurus
keperempuanan (kata nama)
Bersinonim dengan kewanitaan, keibuan.