Tesaurus
menghinggakan (kata kerja)
Bersinonim dengan membataskan, menghadkan;