Tesaurus
memeringkatkan (kata kerja)
Bersinonim dengan mengelaskan, menggolongkan, mengelompokkan, mengkategorikan, membahagikan, menggredkan, mengklasifikasikan;