Tesaurus
memerlukan (kata kerja)
Bersinonim dengan menghendaki, mengingini, mahu benar-benar, menghajatkan, membutuhkan;