Tesaurus
menyara (kata kerja)
Bersinonim dengan menanggung, membiayai, menguruskan, menjaga, memelihara;