Tesaurus
keragaman (kata nama)
Bersinonim dengan kepelbagaian, keanekaan.