Tesaurus
meringkaskan (kata kerja)
Bersinonim dengan memendekkan, menyingkatkan, mengikhtisarkan, memadatkan;
Berantonim dengan memanjangkan;