Tesaurus
berselesai (kata kerja)
Bersinonim dengan berdamai, berbaik semula, bermuafakat, bersepakat, berembuk, berunding, berbincang;
Berantonim dengan bermusuhan;