Tesaurus
menyengajakan (kata kerja)
Bersinonim dengan mengasakan, menyahajakan, meniatkan;