Tesaurus
senyap-senyap (adverba)
Bersinonim dengan diam-diam, sembunyi-sembunyi, secara rahsia, secara gelap, secara sulit;
Berantonim dengan terang-terang;