Tesaurus
bersesuaian (kata kerja)
Bersinonim dengan cocok benar, berpadanan, berpatutan, berimbangan, bertepatan;
Berantonim dengan berlawanan;