Tesaurus
mempertanggungjawabkan (kata kerja)
Bersinonim dengan mengamanahkan, menugaskan, menyerahkan tanggungjawab kepada, memikulkan tanggungjawab kepada, membebankan tanggungjawab kepada;