Tesaurus
mempertanggungkan (kata kerja)
1. Bersinonim dengan membebankan: mempertanggungjawabkan, memberi tanggungjawab kepada, mengamanahkan, menyerahkan;

2. Bersinonim dengan mencagarkan: mengandaikan, mempertaruhkan, menyandarkan;