Tesaurus
ketebalan (kata nama)
1. Bersinonim dengan kelebatan: kerapatan, kerimbunan, kepadatan, kesendatan;

2. Bersinonim dengan keteguhan: kekuatan, kekukuhan, kekentalan;
Berantonim dengan kelemahan;