Tesaurus
menegaskan (kata kerja)
1. Bersinonim dengan menekankan: menitikberatkan, mementingkan, mengutamakan;

2. Bersinonim dengan memastikan: membenarkan, menentukan, menetapkan;