Tesaurus
menentukan (kata kerja)
Bersinonim dengan menetapkan, memutuskan, memastikan, mengesahkan, mengatur, mentakdirkan;