Tesaurus
keterangan (kata nama)
Bersinonim dengan penjelasan, huraian, syurah, kenyataan, takrifan, maklumat, difinisi; cerita, kisah, riwayat, fakta, bukti, dalil hujah;