Tesaurus
penerang (kata nama)
1. Bersinonim dengan penyuluh: pemancar, penyinar, pencahaya;

2. Bersinonim dengan penjelas: penghurai, pemaklum, pemberitahu, pencerita, pengisah, periwayat, penghujah.