Tesaurus
setidak-tidaknya (kata tugas)
Bersinonim dengan sekurang-kurangnya, paling kurang, paling tidak;