Tesaurus
tingkatan (kata nama)
Bersinonim dengan taraf, kedudukan, darjat, pangkat, peringkat, kelas, kategori;