Tesaurus
perumpamaan (kata nama)
Bersinonim dengan ibarat, misal, kiasan, teladan, perbandingan, tamsil, pengajaran.