Maklumat Kata

Kamus Bahasa InggerisDefinisi : vt; ~ so. to, a. also ~ so. with, adopt so. as member of, (act.) mengambil sso sbg ahli gabungan; (pass.), (menjadi) ahli gabungan; b. attach, connect so. to, menjadikan sso sbg ahli gabungan; ~ st to, a. also ~ st with, (act.) mengambil sst sbg anggota gabungan; (pass.) menjadi anggota gabungan: our soccer club is ~d to the national organization, kelab bola sepak kami menjadi anggota gabungan persatuan kebangsaan; b. attach, connect st to, menjadikan sst anggota gabungan: the local committee plans to ~ the college to the university, jawatankuasa tempatan itu merancang utk menjadikan kolej itu anggota gabungan universiti. (Kamus Inggeris-Melayu Dewan)


Definisi : vi bergabung: the two clubs ~d last year, kedua-dua kelab itu bergabung tahun lalu; the union never ~d with the Trade Union Council, kesatuan itu tdk bergabung dgn Majlis Kesatuan Sekerja; (Kamus Inggeris-Melayu Dewan)


Definisi : n 1. (of organization ) anggota gabungan; 2. (of person ) ahli gabungan; (Kamus Inggeris-Melayu Dewan)
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata affiliate