Glosari Dialek Pulau Pinang

EntriFonetikKelas KataMaknaAyat DialekSebutan AyatMaksud Ayat
seredak[s«.Ò«.dA]kata adjektifberkenaan dengan sesuatu makanan yang kering yang tidak boleh dikira seperti beras, kopi, gula dan lain-lainBaru tengah bulan beraih dah tinggai seredak.[bA.Òu t«.NAh bu.lAn b«.ÒAC dAh tiN.gAj s«.Ò«.dA]Baru tengah bulan beras tinggal sikit sahaja.

Kembali ke atas