Glosari Dialek Pahang

EntriFonetikKelas KataMaknaAyat DialekSebutan AyatMaksud Ayat
nekeh[n:«.keh]kata adjektif1. berkenaan sesuatu yang rosak, jahanam kerana tidak cermat dan berhati-hati.Basiko tu baru beli dah nekeh pase tak ceremat.[bA.si.k tu bA.Äu b«.li dAh n:«.keh pA.se tA/ tS«.Ä«.mAt]Basikal itu baru sahaja dibeli sudah rosak kerana tidak cermat.
lok[l/]kata tugasbiarkan.Lok je, kang jatoh baru tau.[l/ dZ« kAN dZA.th bA.Äu tAw]Biar sahaja, nanti jatuh baru tahu.
gube[gu.bE]kata kerjamengupas kelapa dengan membuang sabut di hadapan dan belakangnya sahaja.Nyo tu kene gube dulu baru buleh juwe.[ø tu k«.n« gu.bE du.lu bA.Äu bu.leh dZu.wE]Kelapa itu perlu gube, baru boleh dijual.

Kembali ke atas