Maklumat Kata

Carian kata tiada di dalam kamus terkini. Sila rujuk capaian Kamus Dalam Talian ini.
Tesaurus
 
lama (adjektif)
1. Dalam konteks tempoh
bersinonim dengan berlarutan, berpanjangan, berterusan,
Berantonim dengan sekejap

2. Bersinonim dengan tua: usang, lapuk, buruk, kuno,
Berantonim dengan baru

3. Dalam konteks fesyen
bersinonim dengan usang, lapuk, ketinggalan zaman,
Berantonim dengan moden

4. Bersinonim dengan berlalu: sudah berlaku, sudah lepas,

Kata Terbitan : selama, berlama-lama, lama-kelamaan,

Puisi
 

Kain baldu bersulam tangan,
     Sulam sutera cara lama;
Hati rindu banyak kenangan,
     Ingatkan cerita zaman lama.


Lihat selanjutnya...(2)

Istilah Bahasa Melayu

Istilah SumberIstilah SasarBidangSubbidangHuraian
auffuhrungspraxis (G)auffuhrungspraxis (cara memainkan muzik lama)KesenianTiadaTiada
object-oriented programmingpengaturcaraan berorientasikan objekTeknologi MaklumatPerisianParadigma pengaturcaraan yang menggunakan objek dan interaksinya bagi mereka bentuk aplikasi dan atur cara komputer. Teknik pengaturcaraan ini melibatkan ciri-ciri seperti pengkapsulan, kemodulatan, polimorfisme dan warisan. Pengaturcaraan berorientasikan objek berbeza dengan paradigma lama yang melihat atur cara sebagai kumpulan tugas yang dibuat sebagai subatur cara. Dalam pengaturcaraan ini, setiap objek berupaya menerima mesej, memproses data dan menghantar mesej kepada objek lain. Teknik pengaturcaraan berorientasikan objek banyak digunakan dalam pembangunan aplikasi perisian. Teknik ini banyak digunakan dalam bahasa pengaturcaraan moden seperti Java dan C++.
sustainablemapanKejuruteraanTiadaKonsep menggunakan sumber dengan cara yang sesuai untuk memastikan sumber tersebut tahan lama.
senioritykekanananPentadbiranPentadbiran Awam

Kedudukan yang lebih tinggi dalam struktur pentadbiran. Terdapat beberapa cara menentukan kekananan. Pertama, penentuan berdasarkan kepada tarikh pelantikan. Seseorang yang lebih lama dilantik adalah lebih kanan berbanding dengan kakitangan yang lain. Sekiranya tarikh pelantikan adalah sama bagi beberapa orang pegawai, maka tarikh kekananan mereka akan ditentukan mengikut susunan bilangan pilihan temuduga suruhanjaya. Kedua, penentuan berdasarkan meritokrasi. Kecemerlangan perkhidmatan seseorang boleh melonjakkan kedudukannya ke suatu jawatan yang lebih tinggi. Seseorang anggota perkhidmatan awam yang telah menunjukkan prestasi yang cemerlang boleh mendaki struktur hierarki dengan lebih cepat. Kelazimannya kekananan seseorang akan mempengaruhi kedudukannya dalam pentadbiran dan proses kenaikan pangkat.

Viking claptepuk VikingSukanTiadaTepuk tangan beramai-ramai secara serentak dengan cara mendepakan tangan seluasnya, kemudian mengangkat kedua tangan di atas kepala, berteriak dan kelajuan tepukannya daripada perlahan menjadi semakin lama semakin pantas. Selalunya tepukan ini dilakukan semasa perlawanan bola sepak untuk memberikan semangat kepada pasukan yang bertanding.
apparatus criticuskritikus aparatusKesusasteraanTiadaKaedah membuat suntingan kritis terhadap karya dengan cara membandingkan beberapa sumber atau versi manuskrip yang berbeza. Kritikus aparatus biasa terdapat dalam kajian filologi, terutamanya semasa membuat suntingan atau transliterasi terhadap sesuatu naskhah manuskrip yang mempunyai vesi yang berbeza. Secara umumnya, sesuatu teks Melayu lama wujud dalam beberapa salinan yang memperlihatkan beberapa perbezaan. Pengkaji akan memilih sebuah naskhah manuskrip yang dianggap terbaik dan membuat edisi, transliterasi, atau transkripsi berdasarkan naskhak tersebut. Semasa membuat edisi, pengkaji akan membuat kritikus aparatus dengan cara membandingkan naskhah yang dianggap terbaik tadi degan beberapa variasi naskhah lain. Kritikus aparatus biasanya dibuat pada bahagian nota kaki. Antara perkara yang diberi tumpuan dalam kritikus aparatus termasuklah memberikan ulasan atau sebab. Sesuatu pilihan dibuat dengan mengemukakan bukti konkrit berdasarkan naskhah lain, sama ada dari segi perbezaan huruf, perkataan, atau stru
pollingtinjauanKejuruteraanTiada1. Pemisitan berkala bagi setiap pangkalan yang berkongsi talian perhubungan untuk menentukan sama ada ia memerlukan penservisan.,2. Cara mengawal talian perhubungan, untuk memastikan tiada pangkalan dibiarkan menanti untuk tempoh masa yang lama.,3. Ciri perhubungan yang memungkinkan satu atau lebih stesen sistem pemprosesan kata berkomunikasi untuk menyemak dengan sistem-sistem lain sama ada utusan sudah sedia untuk dihantar.
absorption gasolingasolin serapanKejuruteraanPetroleumGasolin yang tersari daripada gas asli yang telah mengalami proses keseimbangan dengan minyak. Proses keseimbangan tersebut dilakukan dengan cara membiarkan gas asli berkenaan bersentuhan dengan minyak untuk beberapa lama penyulingan terhadap minyak di atas dilakukan untuk mendapatkan gasolin.
data migrationmigrasi dataTeknologi MaklumatPerisianProses memindahkan data antara pelbagai storan, format atau sistem komputer. Migrasi data biasanya dilaksanakan menggunakan atur cara untuk mencapai migrasi secara automatik tanpa melibatkan penggunaan tenaga manusia. Proses migrasi diperlukan apabila pengguna menukar sistem komputer atau menambah baik kepada sistem baharu, atau apabila sistem digabungkan. Untuk mencapai prosedur migrasi data yang berkesan, data yang terdapat pada sistem lama perlu dipetakan kepada sistem baharu dengan menyediakan reka bentuk bagi pengekstrakan data dan pemuatan data.
cessionpenyerahan wilayahSains PolitikPolitik PerbandinganProses mengembalikan sesuatu wilayah kepada masyarakat atau negara yang berhak ke atasnya yang selama ini dikuasai oleh pihak asing. Proses ini dapat dilaksanakan melalui tiga cara utama. Pertama, melalui proses tuntutan atau desakan yang dibuat oleh masyarakat atau negara tersebut ke atas pihak asing yang telah lama menguasai wilayah tersebut. Tuntutan atau desakan tersebut kebiasaannya dilakukan melalui gerakan yang bersifat nasionalisme, cintakan negara atau melalui slogan berkerajaan sendiri. Melalui tuntutan dan desakan yang kuat akhirnya pihak asing akan akur dan menyerahkan wilayah tersebut seperti penyerahan Fiji oleh kerajaan British. Kedua, penyerahan wilayah yang terhasil ekoran daripada tamat tempoh penguasaan pihak asing ke atas wilayah itu. Penyerahan ini dibuat sebagai memenuhi perjanjian yang telah dibuat antara pihak asing dengan negara yang berhak ke atas wilayah tersebut seperti penyerahan Hong Kong kepada China oleh British. Ketiga, melalui pungutan suara atau referendum yang diadakan deng
12

Kembali ke atas