Maklumat Kata

Carian kata tiada di dalam kamus terkini. Sila rujuk capaian Kamus Dalam Talian ini.
Tesaurus
 
hal
1. Bersinonim dengan perkara
( hal ehwal, perihal, urusan, fasal, kes, )
(kata nama:)

2. Bersinonim dengan kejadian
( peristiwa, keadaan, situasi, )
(kata nama:)

3. Bersinonim dengan sebab
( alasan)
(kata nama:)

4. Bersinonim dengan tentang
( mengenai, perihal, darihal, soal, fasal, )
(kata tugas:)

Kata Terbitan : berhal, mengehalkan,


Khidmat Nasihat

SoalanJawapanJenis SoalanTarikh Soalan
Salam, papan tanda di premis perniagaan, poster dan tempat awam banyak menggunakan struktur ayat yang salah seperti: - Kaunter Menumpang Barangan - Dilarang Masuk Tanpa Orang Berkebenaran - Syarikat Peminjam Wang Berlesen dan lain-lain. Boleh DBP jelaskan?Usaha pemantauan memang dilakukan termasuklah surat-surat teguran yang dihantar kepada syarikat atau agensi kerajaan yang melakukan kesalahan dalam apa juga jenis paparan yang ditujukan untuk umum. Selain iklan, pihak DBP juga turut membuat pemantauan tulisan yang diterbitkan melalui majalah, surat khabar dan sebagainya. Untuk pengetahuan puan, DBP sering membantu pihak berkuasa tempatan untuk meluluskan sesuatu iklan yang ingin disiarkan atau yang hendak dinaikkan. Pendeknya setiap iklan yang menggunakan bahasa Melayu sebelum disiarkan hendaklah penggunaan bahasanya diluluskan oleh DBP sebelum lesen kebenaran iklan itu dikeluarkan oleh pihak berkuasa tempatan.

DBP sedia bekerjasama dalam hal memperkasakan bahasa Melayu, walaupun tanggungjawab memastikan penggunaan bahasa kebangsaan yang betul di tempat awam ialah di bawah pihak berkuasa tempatan
Lain-lain30.03.2013
KDE4 cenderung menggunakan bentuk "jawaban" dan "kewajiban" dlm ayat contohnya berbanding bentuk "jawapan" dan "kewajipan". Apa komen pihak Tuan tentang hal ini.Bentuk standard sesuatu perkataan dengan ejaannya yang diiktiraf sebagai betul dan rasmi ialah sebagaimana yag terdapat pada perkataan yang ditakrifkan. Perkataan yang diturunkan di akhir takrif bentuk standard ini, atau sebagai muatan rujuk silang, merupakan variasi kepada bentuk standard dan terdiri daripada variasi kata, dan dalam hal-hal tertentu sahaja variasi ejaan. Variasi kata diperturunkan, terutamanya untuk kepentingan kajian bahasa. Di samping itu ada juga kemungkinannya seseorang pengguna bahasa Melayu yang menemui sesuatu variasi kata dan tidak dapat mengenal pasti atau mengesani bentuk standardnya akan mendapat manfaat daripada rujuk silang yang diberikan dalam kamus ini. Oleh itu, bentuk standardnya ialah jawaban dan kewajiban. Variasi kata pula ialah jawapan dan kewajipan. Sekian, terima kasih.Tatabahasa27.12.2006
1. bagaimana cara yang betul untuk mengeja perkataan vokal berganding? Contoh : laut dieja terus laut atau secara pemenggalan la/ut . Saya dapati ramai guru mengajar secara terus dengan alasan diajar oleh pensyarah mereka. Hal ini berbeza dengan apa yang saya pelajari dan juga dalam buku pendoman mengajar bahasa Melayu. Harap mendapat penjelasan dari pihak tuan.

Terdapat perbezaan antara pemenggalan suku kata (pemisahan suku kata) dengan pemenggalan sebutan bagi kata bahasa Melayu.  Pemenggalan suku kata ditandai oleh satu vokal, vokal itu dapat didahului atau diapit oleh konsonan.  Pemenggalan kata bagi ejaan pada kata terbitan dilakukan dengan cara memisahkan imbuhan daripada kata dasarnya, contohnya meng-a-rah. Manakala, sebutan bagi kata terbitan pada dasarnya menurut pola pemenggalan suku kata berdasarkan pola ejaan iaitu, VK-, KV- dan KVK. Namun, bagi beberapa bentuk terbitan dengan awalan tertentu, terdapat cara sebutan yang bervariasi contohnya, [me.nga-rah], [daun].

Sila rujuk Daftar kata Melayu Rumi-Sebutan-Jawi, Edisi Kedua, DBP, 2008

Tatabahasa05.11.2014
Tuan, saya ingin menanyakan bahawa sama ada Kamus Dewan tidak bersifat baku, manakala Kamus Pelajar lebih bersifat baku? Maklumat ini saya dapat daripada kiriman pengikut laman web Dewan Bahasa dan Pustaka dalam Facebook. Menurutnya, Kamus Dewan hanya bertugas mencatat segala perkataan yang ada dalam masyarakat, jadi ada ayat yang tidak mematuhi tatabahasa serta ada dialek bahasa yang tidak sesuai untuk kita. Dia juga berkata bahawa jika hendak merujuk bahasa Melayu yang baku, rujuk Kamus Pelajar. Pada saya, saya mengkehendaki bahasa Melayu yang baku kerana bahasa Melayu baklulah yang hendak saya pelajari, bukan bahasa Melayu yang mengikut kebiasaan masyarakat tetapi tidak mengikut tatabahasa. Jadi, Kamus Pelajar terbitan DBP lebih baiklah jika hendak membuat pilihan?Saudara perlu merujuk kedua-dua kamus, iaitu Kamus Dewan dan Kamus Pelajar apabila hendak membuat rujukan tentang bahasa Melayu, khususnya aspek makna perkataan dan penggunaannya. Kamus merakamkan apa-apa juga perkataan yang digunakan oleh masyarakat. Dalam hal yang lebih terperinci, seperti tatabahasa, buku Tatabahasa Dewan hendaklah menjadi sumber rujukan utama.Tatabahasa08.12.2014
Salam, sy nk tanya dalam laras undang-undang perkataan seperti "di mana" dan "apa" boleh digunakan dalam ayat penyata atau tidak ?Ayat penyata ialah ayat yang diucapkan dengan maksud membuat satu penyataan. Ayat penyata mempunyai tujuan menyatakan atau memberikan keterangan tentang sesuatu hal. Ayat jenis ini disebut juga ayat berita atau ayat keterangan. Kata tanya seperti apa, mana, siapa, bila dan bagaimana hanya boleh digunakan dalam ayat tanya. Contohnya:
1. Yang di dalanm kotak itu apa?
2. Baju baru saya mana?
3. Mereka sampai bila?
4. Tuan tinggal di mana?
Tatabahasa12.04.2012
Perkataan "otherwise" dalam perjanjian membawa maksud apa? Contoh 1, '...the borrower may become liable to the lender any where on banking account or accounts current or otherwise or in any manner whatsoever....' Contoh 2, '....any buildings, fixture or plants or in defending, prosecuting or otherwise howsoever taking part in or attending at (whether on a watching brief as observer or otherwise howsoever)...'

Puan Farhanah terima kasih kerana menghubungi KNBDBP.

Otherwise dalam ayat pertama boleh membawa maksud sebaliknya, manakala dalam ayat kedua pula  boleh membawa makna dalam apa cara sekalipun. Walau bagaimanapun kadang kala ia boleh juga membawa makna dalam hal yang lain. Terima kasih.

Tatabahasa13.11.2009
Saya cadangkan DBP menggantikan Koleksi Lembar Bahasa Bil. 1/2007 kepada yang baru dalam siaran laman web DBP memandangkan ia mengandungi beberapa perkataan yang mengelirukan seperti "Fefinisi", "Cedekiawan". Ya, saya faham ia telah dimuatkan dalam Aktiviti Terkini, Tajuk Bulan Bahasa Terkini di facebook. Namun demikian, siaran dalam "Pedoman/Lembar Bahasa" masih dibiarkan berterusan tanpa apa-apa pembetulan. Ia pasti akan "mislead"(salah bimbing) pembaca dan juga menjejaskan kredibiliti DBP dan kualiti perkhidmatannya. Dicadangkan juga "Penyemak Kualiti" untuk setiap siaran di laman web DBP.Terima kasih atas makluman dan cadangan tuan. Hal ini akan kami perbaiki segera agar tidak timbul sebarang kekeliruan kepada para pengguna.Lain-lain10.05.2013
Perbezaan penggunaan perkataan antara walau bagaimanapun dengan bagaimana

Bagaimana bermaksud: 1. kata tanya (menanyakan hal), betapa: ~ keadaan budak yg sakit itu sekarang? 2. dgn cara apa, dgn jalan apa: parlimen menjaga dan mengawal ~ wang orang ramai dipungut dan dibelanjakan; ~ juga bagaimanapun;

Bagaimanapun bermaksud: biar apa pun yg terjadi;

Kedua-dua perkataan tersebut berlainan maknanya dan sudah tentulah cara penggunaannya dalam ayat pun pasti berbeza. 

Lain-lain21.08.2009
Dalam ayat penyata, bolehkah kita letakkan kata tanya?? Contoh: Saya tidak tahu apa yang ada dalam kotak ini.Ayat penyata ialah ayat yang diucapkan dengan maksud membuat sayu penyataan. Ayat penyata mempunyai tujuan menyatakan atau memberikan keterangan tentang sesuatu hal. Ayat jenis ini disebut juga ayat berita atau ayat keterangan. Berdasarkan contoh ayat yang saudara nyatakan, ayat tersebut ialah ayat penyata, bukan ayat tanya.  Untuk keterangan lanjut, sila rujuk buku Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga, halaman 441.Tatabahasa27.06.2010
definisi untuk; 1. Pertanyaan : 2. Aduan : 'Dalam konteks umum dan juga konteks KPM'

Berdasarkan Kamus Dewan Edisi Keempat, pertanyaan ditakrifkan sebagai 1. perihal bertanya, permintaan keterangan; 2. apa yg ditanyakan, soalan: Cikgu baru menerangkan ~ Engku Tahir yg kedua; 3. ki persoalan, masalah: maka timbullah ~-~ kpd seluruh bangsa Melayu; ~ keliling berbagai-bagai pertanyaan yg dihantarkan selepas sesuatu agenda mesyuarat dll; manakala aduan pula ialah 1. pertandingan, perlumbaan: ~ kuda; 2. yg diadu, sabungan: ayam ~; 3. hal atau perkara yg diadukan (diberitahukan): segala ~ itu sedang disiasat oleh polis.

Istilah13.11.2009
1234

Kembali ke atas