Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[had] | حد

Definisi : 1. batas, perenggan: kesabaran manusia ada ~nya; ~ laju batas laju (kelajuan maksimum yg dibolehkan atau dibenarkan); 2. hingga (sampai) ke, setakat: boleh masuk ~ serambi sahaja; kain disingsingnya ~ lutut; ~ itulah yg terbaca oleh saya; berhad berbatas, berhingga: kekuasaan Tuhan tidak ~; syarikat ~ syarikat yg tang­gungannya terbatas kpd modal dan harta­nya sahaja (tidak meliputi harta peribadi pemi­lik­nya atau pemegang sahamnya); mengehadkan 1. menentukan hadnya (ba­n­yaknya, luasnya, perenggannya, dll), mem­batasi: kelab itu ~ bilangan ahlinya kpd 100 orang sahaja; percubaan ini dijalankan di dlm tempat yg dihadkan bekalan udaranya; 2. mengkhususkan, menguntuk­kan: seorang pekedai akan ~ jualan hutang kpd pelang­gan-pelanggannya sahaja; ahli ekonomi kurun ke-19 mahu ~ tugas kerajaan kpd hal menjaga undang-undang dan ke­amanan negeri sahaja; terhad 1. ditentukan batas atau perenggan­nya, terbatas: kebebasan bekas tahanan itu ~ di dlm daerahnya sahaja; 2. khusus (utk): faedah drpd keuntungan syarikat kerjasama ~ utk ahli-ahlinya; keterhadan perihal (keadaan) terhad, ke­terbatasan: ~ dan kelemahan manusia; pengehadan perihal mengehadkan, pem­batasan: perintah ~ kediaman. (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[had] | حد

Definisi : garis yg terakhir; batas: Kesabaran manusia ada ~nya. berhad ada hadnya; berbatas: Kekuasaan Tuhan tidak ~. mengehadkan menentukan hadnya (banyaknya, luasnya dll) supaya tidak melebihi sesuatu yg telah ditetapkan: Kelab itu ~ bilangan ahlinya kpd seratus orang saja. terhad telah ditentukan hadnya; terbatas: Kuasa yg diberikan kpdnya ~. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Tesaurus
 
had (kata nama)
Bersinonim dengan batas, takat, sempadan, perenggan, hingga, enggat, senggat;,
Kata Terbitan : berhad, mengehadkan, terhad, pengehadan,


Kamus Thai Melayu Dewan

Kamus Thai 2.indb
2 bulat (adj) วงการ [-ka:n] น lingkungan: คุณประสิทธิ์ เป็นที่ รู ้ จักในวงการการค ้ าระหว ่ างประเทศ En- cik Prasit terkenal dalam lingku­ ngan perniagaan antarabangsa. วงเงิน [-:n] น had perbelanjaan วงจร [-c:n] น 1 (ไฟฟ้า) litar 2 (วัฏจักร) kitaran วงจรปิด [-pid] น litar tertutup วงจรเปิด [-p:t] น litar terbuka วงเดือน [-d:an] น wau bulan วงรี [-ri Thai 2.indb 412 4/15/2008 11:13:24 AM อ 413 Mahkamah telah menyita semua harta pengedar dadah itu. อายุ [a:yu] น umur อายุความ [-kwa:m] น had masa tin­ dakan: คดีนั้ นหมดอายุความแล ้ ว Had masa tindakan bagi kes itu sudah luput. อายุรแพทย ์ [-rapε:t] น doktor อายุรเวช [-rawe:t] ดู อายุรแพทย ์ อารมณ ์ [a
Kamus Thai 2.indb
้ ประท ้ วง ปฏิบ ั ติภายในขอบข ่ ายที่ กฎหมายอนุญาต Pe- nunjuk perasaan bertindak mengikut batas yang dibenarkan oleh undang- undang. = ข ่ าย ขอบเขต [k:pke:t] น batasan, had: ความสามารถของมนุษย ์ น ั ้นมีขอบเขต Kemam- puan manusia itu ada batasan. ขอบคุณ, ขอบพระคุณ [k:pkun, k:pprakun] ก terima kasih: ขอบคุณ ที่ ช ่ วยเหลือฉ ั น Terima kasih kerana ขี้เหนียว [-ni  aw] ว kedekut, bakhil ขี้เหล ้ า [-lau] ดู ขี้เมา ขี้เหร ่ [-re:] ว hodoh ขี้อาย [-a:y] ว pemalu ขีด [ki  :t] น 1 tahap, had ก 2 mencakar, menggaris ขีดคร ่ อม [-kr:m] น 1 garis palang: ที่ มุมซองจดหมายน ั ้นมีขีดคร ่ อม Di sudut sampul itu ada garis palang. ก 2 me- malang
Kamus Thai 2.indb
malaria. พำนัก [pamnak] ก tinggal: ประธานาธิบดี สหรัฐอเมริกาพำนักที่ ตึกขาว Presiden Amerika tinggal di Rumah Putih. พิกล [pikon] ว ganjil: ปลีกล ้ วยนั้ นดูพิกล Jantung pisang itu kelihatan ganjil. พิกัด [pikat] น had: พิกัดความเร็ว สำหรับรถบรรทุกคือ 60 กม./ช.ม. Had laju untuk lori ialah 60 km/j. พิการ [pika:n] ว cacat: ชายพิการคนนั้ น พา พิการ Kamus Thai 2.indb 268 4/15/2008 11:09:46 AM พ 269

Kembali ke atas