Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[ja.ti] | جاتي

Definisi : = sejati asli, murni, tulen, tidak ber­campur, yg sebenarnya: Encik Hasan ini bukan ~ Johor, dia kacukan Kelantan dan Melaka; Hamidah seorang wanita ~; kejatian, kesejatian perihal jati (asli, benar, murni, dll): bahasa ini diperbahasakan orang dgn ~nya yg sempurna dlm negeri Kedah; Carl Rogers mentafsirkan ~ sbg ciri-ciri yg mengandungi kenyataan jujur atau­pun asli; penjatian perihal menganggap jati (asli, benar, murni, dll); (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[ja.ti] | جاتي

Definisi : sj tumbuhan (pokok) yg kayunya baik utk dibuat perkakas rumah dll, Tectona grandis; hutan ~ hutan yg terdiri drpd pokok jati; ~ bukit sj tumbuhan (pokok), kayu cina, Podocarpus neriifolius; ~ laut sj tumbuhan (pokok), se(n)tada, Podocarpus polysta­chyus. (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[ja.ti] | جاتي

Definisi : , = sejati sebenarnya; tidak palsu atau bukan campuran; tulen; asli: Dia ini bukan orang kacukan tetapi orang Melayu ~. kejatian, = kesejatian keadaan, sifat dsb jati atau sejati; ketulenan; keaslian. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)

[ja.ti] | جاتي

Definisi : nama sj pokok yg kayunya sangat bagus utk dibuat perkakas rumah dll, Tectona grandis. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Tesaurus
 
jati (adjektif)
Bersinonim dengan sejati, asli, murni, tulen, yang sebenarnya, betul, bukan peranakan, totok, kudrati;,
Kata Terbitan : kejatian,

Puisi
 

Tanjung jati melambung pukat,
     Buluh perindu tidak berdahan;
Sayu hati memandang tempat,
     Hati rindu tidak tertahan.


Lihat selanjutnya...(82)

Kamus Thai Melayu Dewan

Kamus Thai 2.indb
ดจนกร ่ อน Batu di tepi pantai itu terhakis dipukul ombak. กรอบ [kr:p] น bingkai: กรอบรูปภาพ น ั ้นทำจากไม ้ ส ั ก Bingkai lukisan itu dibuat daripada kayu jati. กรอบ [kr:p] ว rangup กร ่ อย [kr:i] ว 1 (รสชาติ) payau: น ้ ำใน ปากน้ำนี้ กร ่ อย Air di kuala sungai ini payau. 2 (บรรยากาศ) hambar ชาวประมง Kumpulan bersenjata menye- rang dan merompak nelayan. 2 timbu- nan, longgokan: กองไม ้ ส ั กเหล ่ าน ั ้นเป็นไม ้ เถื่ อน จากประเทศเพื่ อนบ ้ าน Timbunan kayu jati itu adalah seludupan dari negara jiran. กองโจร [-co:n] น kumpulan penjahat, gerombolan penjahat กองดับเพลิง [-dappl:] น pasukan bomba กองทัพ [-tap] น angkatan tentera กองทัพบก [-tapbok] น angkatan tentera
Kamus Thai 2.indb
นอยู ่ อีกแม ้ จะหยุดร ้ องแล ้ วก็ตาม Budak itu masih tersedu-sedu walau- pun dia sudah berhenti menangis. สะเอว [sae:w] น pinggang สัก 1 [sak] น pokok jati สัก 2 [sak] ก mencacah: คนหนุ ่ มสาวยุคนี้ ชอบสักตัวของพวกเขาเป็นรูปต ่ าง ๆ Muda- mudi sekarang suka mencacah badan mereka dengan aneka rupa. สักการะ [sakka:ra] ก 1 memuja: ชาว ฮินดูนำขนมนมเนยมาสักการะเจ ก 1 (สองม ื อ) memeluk: เจ ้ าหน ้ าที่ ป ่ าไม ้ คนนั้ นโอบลำต ้ นไม ้ สักต ้ นหนึ่ ง Pegawai perhutanan itu memeluk sebatang pokok jati. 2 (มือเดียว) merangkul: เขาเดิน โอบไหล ่ เพื่ อน Dia berjalan sambil me- rangkul bahu kawannya. โอรส [o:rot] น putera โอเลี ้ ยง [o:lia] น kopi o ais โอวาท
Kamus Thai 2.indb
ดำรง [damro] ก 1 menegakkan: ผู ้ พิพากษาเป็นผู ้ ดำรงไว ้ ซึ่ งความยุติธรรม Hakim me­rupakan orang yang menegakkan keadilan. 2 mengekalkan: ดำรงอ ั ตล ั กษณ ์ ไทย mengekalkan jati diri Thai ดำรัส [damrat] น titah: อย ่ านำพระราช ดำร ั สมาใช ้ ประโยชน ์ ทางการเมือง Jangan menggunakan titah raja untuk kepenti­ ngan politik. ดำริ [damri  ] ก mencetuskan

Kembali ke atas