Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[ke.se.dia.an] | کسدياءن

Definisi : perihal sedia, kesanggupan, ke-relaan: mereka menampakkan ~ utk ber-juang demi bangsa dan negara; (Kamus Dewan Edisi Keempat)
Tesaurus
 
sedia (adjektif)
1. Bersinonim dengan memang ada: telah ada, terdapat, wujud,
Berantonim dengan tiada

2. Bersinonim dengan memang begitu: begitulah, sebenarnya, sesungguhnya, demikianlah, naam, itulah,
Berantonim dengan lain

3. Bersinonim dengan siap: mustaid, lengkap, jadi, boleh,
Berantonim dengan batal

4. Bersinonim dengan sanggup: rela, sudi, dapat, bisa, tidak keberatan, ambuh, embuh, mahu, suka, kasadu, ingin,
Berantonim dengan enggan

Kata Terbitan : sedianya, bersedia, menyediakan, tersedia, kesediaan, persediaan,


Khidmat Nasihat

SoalanJawapanJenis SoalanTarikh Soalan
makna kesediaanKesediaan ialah perihal sedia, kesanggupan, kerelaan: contohnya mereka menampakkan kesediaan utk berjuang demi bangsa dan negara.Makna02.08.2007
makna "kesediaan berkomunikasi bahasa kedua"Tiada data yang berkaitan istilah ‘kesediaan berkomunikasi bahasa kedua’ dalam pangkalan data kami.  Sila berikan istilah dalam bahasa Inggeris untuk dipadankan dalam bahasa Melayu atau konsep ‘frasa’ ini.Istilah25.11.2014
apakah istilah "kesediaan berkomunikasi bahasa kedua"?Tiada data yang berkaitan istilah ‘kesediaan berkomunikasi bahasa kedua’ dalam pangkalan data kami.  Sila berikan istilah dalam bahasa Inggeris untuk dipadankan dalam bahasa Melayu atau konsep ‘frasa’ ini.Istilah25.11.2014
saya inginkan kejelasan makna untuk "persepsi dan kesediaan bakal guru terhadap pengajaran dan pembelajaran berbantukan komputer dalam meningkatkan pemahaman pelajar dalam mata pelajaran fizik"

Kata persepsi bermaksud gambaran atau bayangan dalam hati atau fikiran , pandangan ,tanggapan. Oleh yang demikain ayat tersebut bermaksud pandangan dan kesediaan(persiapan) seseorang guru untuk menghadapi tugas mengajar mata pelajaran fizik berbantukan komputer.  

Makna27.01.2008
Betulkah ayat di bawah: 1) Program ini memperkukuh dan mendorong kesediaan kanak-kanak untuk melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti. 2) Kedua-dua anak perempuan saya menjadi lebih berdikari dan expresif setelah menyertai program ini.

Ayat sepatutnya:
1) Program ini memperkukuh dan mendorong persediaan kanak-kanak untuk melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti.

2) Ejaan expresif salah, yang betul ekspresif tetapi dalam konteks ini perkataan ekspresif tidak sesuai kerana ekspresif bermaksud perbuatan, tulisan, lukisan, dan sebagainya yang dapat melahirkan sesuatu maksud (perasaan, tujuan) dengan jelas, contoh ayat Ghafar lebih memperlihatkan kesan ekspresif.

Tatabahasa29.06.2010
Pohon penjelasan perbezaan antara perkataan kontrak dengan perjanjian.Kontrak bermaksud perjanjian formal dengan syarat-syarat tertentu antara dua pihak atau lebih. Manakala,
perjanjian bermaksud pernyataan kesediaan untuk berbuat atau memberi sesuatu.
Makna08.12.2015
Assalamualaikum. Saya ingin bertanya samada terdapat atau pun tidak perkataan "kesiapsiagaan" dalam penggunaan Bahasa Melayu kini. Jika mengikut perkataan Indonesia, siapsiaga itu bermaksud siapsedia. Di sini, saya inginkan kepastiaan adakah terdapat perkataan siapsiaga dlm Bahasa Melayu dan apakah makna yang sesuai dengan perkataan "preparedness" dalam Bahasa Melayu. Adakah ianya kesediaan atau kesiapsiagaan?Perkataan siap siaga ada dalam bahasa Melayu dan sama maksudnya dengan siap sedia. Berdasarkan sumber rujukan padanan preparedness dalam bahasa Melayu ialah kesediaan.Istilah26.03.2009
Endang Purwasari Oct 29th, 7:56am Yth. Ketua Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia Dengan hormat, Perkenalkan kami dari Jurusan Sastra Indonesia, Universitas Gadjah Mada. Kami sampaikan bahwa dalam rangka kegiatan benchmarking, kami berencana mengadakan lawatan ke Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia pada tanggal 5 November 2014. Surat permohonan lawatan terlampir dan akan kami kirimkan melalui faksimile. Atas perhatian dan kesediaan Tuan/Puan kami ucapkan terima kasih. ----- Salam,Sehingga kami memberikan maklum balas ini kepada pihak puan, Dewan Bahasa dan Pustaka belum menerima surat rasmi daripada pihak puan berkaitan lawatan yang dimaksudkan. Tiada juga surat yang terlampir bersama-sama pertanyaan ini. Mohon surat tersebut dapat dihantar kepada Tuan Haji Razali bin Che Mat, Ketua Bahagian Komunikasi Korporat Dewan Bahasa dan Pustaka, Aras 11, Menara DBP, Jalan Dewan Bahasa, 50460 Kuala Lumpur.Selain itu, tuan juga boleh menghubungi Ketua Bahagian Komunikasi Korporat DBP melalui talian 03-2147 9464/012-6956446 atau e-mel razali3@dbp.gov.my.Lain-lain29.10.2014
Adakah perkataan ini sesuai untuk maksud yang saya kehendaki, sebagaimana dlam bahasa inggeris : "sedia (prepare) atau siapsiaga (ready)" atau pihak tuan ada cadangan lain? Bolehkan saya tahu maksud sebenar dan contoh penggunaan perkataan "sedia" dan "siapsiaga"?Mengikut Kamus Dewan, prepare dan ready membawa maksud yang sama iaitu siap, sedia.  


Siap bermaksud sudah sedia atau selesai. Manakala,  siap siaga maksudnya dengan siap sedia. Berdasarkan sumber rujukan padanan preparedness dalam bahasa Melayu ialah kesediaan.
Penyemakan dan penterjemahan05.08.2015
Selamat petang, saya ingin tanya mengenai bila saya boleh menggunakan perkataan "ikrar" dan konteks-konteks di mana saya boleh menggunakan "mengikrar", "mengikrarkan", "diikrar" dan sebagainya. Misalnya saya 'mengikrar' atau 'mengikrarkan' afidavit. Sebarang pertolongan yang diberi amat dihargai.Untuk melihat konteks penggunaan perkataan, sila rujuk kamus dan lihat contoh penggunaan sesuatu kata dasar dan kata terbitannya. Contohnya, perkataan ikrar digunakan dalam konteks ayat yang berikut, ikrar dilafazkan oleh peserta kursus pada akhir majlis. Tidak ada perkataan mengikrar yang ada ialah mengikrarkan seperti ayat rakyat negeri ini mengikrarkan kesediaan mereka untuk membela ibu pertiwi. Tatabahasa24.04.2014
12

Kembali ke atas