Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[ke.ten.tuan] | کتنتوان

Definisi : 1. sesuatu yg tentu atau yg telah ditentukan, keputusan yg muktamad, ketetapan: sbg hasil drpd perjanjian tersebut satu ~ harga tetap bagi lada hitam telah diper-setujui; 2. sesuatu yg sudah tentu (tidak diragu-ragukan lagi), kepastian: dia mahu meminjam wang itu kalau ada ~ labanya; 3. tentu atau tetap (tidak berubah-ubah), ber­aturan: kau Lamit orang muda, makan minum tidak ~, sebab itu bukankah baik berumah tangga; (Kamus Dewan Edisi Keempat)
Tesaurus
 
tentu (kata tugas)
1. Bersinonim dengan pasti: tetap, tegas, mesti, tidak boleh tidak, positif,

2. Bersinonim dengan jelas: nyata, terang, ketara, sahih, sah, benar, betul, tidak syak lagi, tidak ragu-ragu lagi,

3. Bersinonim dengan tidak boleh tidak: mesti, pasti, nescaya, wajib,

Kata Terbitan : menentukan, ketentuan, penentuan, penentu,

Peribahasa

Riuh gigil seperti Cina kayuh.

Bermaksud :

Bercakap yang tidak ketentuan buah tuturnya. gigil = bergoncang, gementar keras.

 

Lihat selanjutnya...(3)


Khidmat Nasihat

SoalanJawapanJenis SoalanTarikh Soalan
Salam Sejahtera dan Selamat Pagi, Terima kasih atas semua jawapan yang diberikan tadi. Saya ada satu lagi soalan tentang istilah "sejauh mana". Yang saya tahu, perkataan 'mana' hanya boleh digunakan untuk ayat pertanyaan. Bagaimana pula dengan "ketentuan-ketentuan yg menyatakan sejauh mana atau sebanyak mana kuasa yg ada pd atau yg boleh digunakan oleh seseorang" yang saya ambil dari http://prpm.dbp.gov.my/Cari1?keyword=sejauh+mana&d=158212&#LIHATSINI. Adakah ini bermakna istilah "sejauh mana" boleh digunakan untuk ayat bukan pertanyaan? Terima kasih.Perkataan sejauh mana bermaksud had mana atau hingga mana. Perkataan sejauh mana boleh digunakan untuk ayat seperti yang dinyatakan dalam soalan tersebut.Tatabahasa08.10.2019
apakah maksud nilai dan ketentuanNilai bermaksud sifat ketinggian (pemikiran, agama, kemasyarakatan, dll) dan ketentuan bermaksud sesuatu yg tentu atau yg telah ditentukan/ keputusan yg muktamad/ketetapanMakna11.10.2007
apakah yang dimaksudkan dengan terkapar?Terkapar bermaksud terlantar atau terbaring tidak ketentuan.Makna26.11.2012
apakah maksud norma?Menurut Kamus Dewan Edisi Empat, norma ialah ukuran untuk menentukan sesuatu; Norma juga bermaksud peraturan atau ketentuan yang telah menjadi kebiasaan yang dijangka akan dipatuhi oleh setiap anggota masyarakat dan sebagainya: dia ingin memelihara ukuran-ukuran dan norma yang telah ditetapkan; tindakan mereka mengikut norma dan peraturan kekeluargaan mereka.Makna18.02.2013
Selamat petang... saya hendak mengemukakan satu pertanyaan...Apakah perbezaan akta dengan undang-undang (perundangan)?Dalam Kamus Dewan Edisi Empat, undang-undang ditakrifkan sebagai susunan peraturan dan ketentuan yang dibuat oleh badan pemerintah sesebuah negara: Sesiapa yang melanggar ~ akan dihukum. 2 peraturan yang dibuat oleh sesuatu badan yang berkuasa: Tiap-tiap ahli mesti mematuhi ~ persatuan. 3 rumusan yang dibuat mengikut peraturan alam seperti yang terdapat dalam ilmu sains dll; hukum.

Manakala akta ialah undang-undang (yang digubal dan diluluskan oleh parlimen dsb);
Makna02.02.2014
Perbezaan penggunaan kekecualian dan pengecualian.

Menurut data kami, maksud kekecualian ialah sesuatu yang me­nyimpang (berlainan, terasing) daripada yang umum dan lain-lain, sesuatu yang dibebaskan (terkeluar, terasing) daripada sesuatu peraturan (ketentuan dan sebagainya) manakala pengecualian bermaksud 1. perihal mengasingkan atau mengeluarkan dari kebiasaan (sesuatu peraturan dan lain-lain); 2. perihal menjadikan tidak berpihak kepada atau menyebelahi (sesuatu pihak, blok, dan sebagainya): satu persidangan negara-negara untuk membincangkan ~ Indo-China telah diadakan. 

Makna26.12.2017
1) Apakah beza dari segi maksud sebenar antara perkataan id, nafsu, dan naluri? 2)Apakah beza dari segi maksud sebenar antara perkataan norma, nilai, moral, dan etika? TERIMA KASIH...Id ialah bahagian minda yang berhubungan dengan naluri dan dorongan bawah sedar; nafsu ialah keinginan yang keras, kehendak atau kemahuan yang kuat; naluri ialah desakan hati untuk melaksanakan sesuatu, tabiaat semula jadi; norma ialah peraturan atau ketentuan yang menjadi kebiasaan yang dijangka dipatuhi oleh sertiap anggota masyarakat; nilai ialah darjat, kualiti, taraf; moral ialah ajaran atau pegangan tentang buruk baik sesuatu perbuatan; etika ialah prinsip moral atau akhlak atau nilai yang menjadi pegangan seseorang atau kumpulan.Makna09.02.2008
Jelaskan maksud penggunaan kata 'normal baharu' dan perbezaan penggunaan kata 'norma baharu'. Terima kasih.

Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat, maksud normal ialah menurut aturan, keadaan, pola yang lazim atau biasa, contoh ayat: Fisioterapi akan membantu otot-otot yang cedera itu untuk pulih ke keadaan normal.

 

Manakala perkataan norma pula membawa maksud ukuran untuk menentukan sesuatu, peraturan atau ketentuan yang telah menjadi kebiasaan yang dijangka akan dipatuhi oleh setiap anggota masyarakat dan sebagainya, contoh ayat: Dia ingin memelihara ukuran-ukuran dan norma yang telah ditetapkan; Tindakan mereka mengikut norma dan peraturan kekeluargaan mereka

Penyemakan dan penterjemahan24.04.2020
antara 'norma baharu' atau 'normal baharu", mana satu yang betul?

Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat, maksud normal ialah menurut aturan, keadaan, pola yang lazim atau biasa, contoh ayat: Fisioterapi akan membantu otot-otot yang cedera itu untuk pulih ke keadaan normal.

 

Manakala perkataan norma pula membawa maksud ukuran untuk menentukan sesuatu, peraturan atau ketentuan yang telah menjadi kebiasaan yang dijangka akan dipatuhi oleh setiap anggota masyarakat dan sebagainya, contoh ayat: Dia ingin memelihara ukuran-ukuran dan norma yang telah ditetapkanTindakan mereka mengikut norma dan peraturan kekeluargaan mereka

Penyemakan dan penterjemahan13.05.2020
Saya mohon bantuan untuk DBP komen /perbetulkan ayat di bawah: Pemberian ini diberikan oleh Kerajaan Persekutuan atau Kerajaan Negeri untuk membantu perbelanjaan mengurus dan pembangunan agensi lain seperti Badan Berkanun, Pihak berkuasa Tempatan, Koperasi dan Badan-Bandan Bukan Kerajaan mengikut undang-undang dan aturan dan peraturan kewangan yang lain atau keputusan Majlis Kewangan Negara atau Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri/Kabinet Negeri. Nota: 'aturan dan peraturan' adalah merupakan satu perkara.aturan 1. cara mengatur, susunan: ~ buku dlm perpustakaan ini, menurut cara Dewey; 2. segala yg telah ditentukan atau ditetapkan utk diturut, peraturan: membuat sesuatu itu biarlah menurut ~nya; 3. adat sopan santun, ketertiban: tidak tahu ~ tidak tahu adat; 4. = ~nya Id sebetulnya, sebenarnya: ~(nya) harus diberitahukan terlebih dahulu; peraturan 1. segala yg telah ditentukan (ditetapkan dsb) dan harus diturut atau dipatuhi: setiap pekerja hendaklah mematuhi ~ pejabat; ~ lalu lintas; ~ mesyuarat; ~ kera jaan peraturan (ketentuan, garis panduan, dsb) yg dibuat oleh kerajaan; 2. sl hubungan keluarga (kpd);Makna16.08.2007
12

Kembali ke atas