Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[ma.rah] | ماره

Definisi : berasa panas hati kerana ditipu (dihina dll), perasaan panas hati, berang, gusar, murka: ayah dan ibunya ~ kepadanya; per-kataan yg akhir itu ditekannya mengeluarkan suara ~ sedikit; ~ku kpd orang-orang Jepun yg mengebom padang kapal terbang Sungai Petani belum lagi hilang; kena ~ diberangi (digusari); naik (bangkit, timbul) ~ menjadi marah; kemarah-marahan sangat marah; memarahi marah kpd, memberangi, meng­gusari: dia sendiri terasa salah kerana ~ adik-nya; budak-budak yg bergayut itu telah dima-rahi oleh konduktor bas tersebut; memarahkan 1. (naik) marah kerana sesuatu: dia cuba hendak mengambil buku lain, tetapi Kintan segera ~nya; 2. menyebabkan jadi (naik) marah: perbuatan Wak Salleh menge-mis setiap minggu itu ~nya benar; marahan Jk enggan (tidak mahu) bercampur dgn orang lain kerana marah; kemarahan perihal marah, keberangan, ke­gusaran: perkara ini mungkin menimbulkan ~ orang kampung; pd saat itu, hilang ~, lemah segala sendi anggota; pemarah 1. orang yg cepat atau lekas marah: apakah suaminya ~ dan pencemburu? 2. ber­sifat atau lekas marah; amarah. (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[ma.rah] | ماره

Definisi : (Padang) gelaran utk anak sutan dgn perempuan biasa atau anak puteri dgn laki­laki biasa. (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[ma.rah] | ماره

Definisi : 1 = kemarahan perasaan panas hati atau perasaan tidak senang hati kerana dihina (dikeji, diperlakukan kurang baik dll); perasaan yg menyebabkan seseorang mahu berkelahi: ~nya kpd pemuda yg kurang ajar itu masih belum hilang lagi. 2 (berasa) panas hati kerana dipermain-mainkan dll; (berasa) berang: Ia ~ sekali mendengar jawapan orang itu. memarahi melarang atau menegur seseorang dgn menuturkan kata-kata yg kasar; memberangi: Dia ~ adiknya kerana memecahkan botol dakwatnya. memarahkan menimbulkan marah; menyebabkan menjadi marah: Ucapannya itu telah ~ kaum keluarganya. kemarahan perasaan marah; kegusaran. pemarah orang yg cepat atau lekas marah. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Puisi
 

Keledek merah pucuk meranti,
     Masak lemak tengah hari;
Sanak marah saudara benci,
     Biarlah hamba membawa diri.


Lihat selanjutnya...(31)
Peribahasa

Terkena pada ikan bersorak,
     terkena pada batang,
masam.

Bermaksud :

Ketika untung bersuka-ria, waktu rugi marah-marah. (Peribahasa lain yang sama makna: Tersaukkan ikan, suka; tersaukkan batang, masam).

 

Lihat selanjutnya...(33)

26

Great barkers are not biters

Orang yang menengking-nengking marah lazimnya tidaklah sampai mengambil tindakan atau mendatangkan kecederaan. Oleh itu kita tidak perlu takut padanya.

Anjing yang menyalak (menggonggong) tak akan menggigit

"I thought you were seriously beaten up by that burly man. I was really scared when he started shouting and threatening you. The whole block could hear him," I said. "A barking dog never bites, and this was not the first time," replied Ali calmly.

"Aku ingatkan kau teruk dibelasah oleh lelaki sasa itu. Aku takut betul apabila dia menjerit-jerit dan mengancam-ancam kau. Seluruh blok bangunan ini boleh mendengar suaranya," kataku. "Anjing yang menyalak tak akan menggigit," jawab Ali dengan tenang.

Peribahasa dan Ungkapan Inggeris - Melayu


Lihat selanjutnya...(27)

Glosari Dialek Kelantan

EntriFonetikKelas KataMaknaAyat DialekSebutan AyatMaksud Ayat
wa[wA)]kata adjektifpanas hati atau marah; beduwa.Ambo gak, wa sunggoh tengok ko pranga diyo.[Am.b gA/ wA) suN.goh tE.N/ k pÄA.NA di.j]Saya marah sungguh tengok perangainya.
beduwa[b«.du.wA)]kata adjektifpanas hati atau marah; wa.Ambo gak, beduwa sunggoh tengok ko pranga diyo.[Am.b gA/ b«.du.wA) suN.goh tE.N/ k pÄA.NA di.j]Saya marah sungguh tengok perangainya.
   2. perasaan panas hati (kerana dihina, ditipu dan lain-lain), marah.Sipe bilek tu come, kelek kakok mung ngidong ke.[si.pE bi.le/ tu tS:.mE k«.le/ kA.k/ muN N:i.doN kE]Kemas bilik tu elok-elok, balik kakak kamu marah nanti.
ra I[ÄA)]kata kerjamenyirap darah dengan tiba-tiba (kerana marah, geram dan lain-lain).Ambo ra nok maroh, maso diyo kato gitu takdi.[Am.b ÄA) n/ mA.čh mA.s di.j kA.t g:i.tu tA/.di]Saya menyirap darah kerana nak marah, semasa dia kata begitu tadi.
   2. berkenaan perangai lekas marah, garang.Diyo tu lokek, tok soh dok bekkok sloro la.[di.j tu l.kE/ t/ sh do/ b:E/.k/ sl.č lA]Dia tu garang, jangan bergurau dengannya.
reje[Ä«.dZE]kata kerjamenghentak-hentakkan kaki (kanak-kanak) kerana marah, meradang.Budok ni kalu me’e gak, reje kaki slalu.[bu.d/ ni kA.lu m:E/.e gA/ Ä«.dZE kA.ki slA.lu]Budak ni kalau meradang, terus menghentak-hentakkan kakinya.
handeng[hAn.dEN]kata kerjamembuang atau melemparkan sesuatu dengan kuat (kerana marah dan lain-lain), menghumban.Buwi molek gak bok tu, aku handeng tanoh ke.[bu.wi m:.lE/ gA/ bo/ tu A.ku hAn.dEN t:A.nh kE]Beri buku tu elok-elok, nanti aku humban ke tanah.
panah perok[pA.nAh p«.Äo/] perasaan geram (kerana dihina dan lain-lain), marah.Aku panah perok sunggoh ko budok tu, ore suroh wak goni, diyo wak gotu.[Am.b pA.nAh p«.Äo/ suN.goh k bu.d/ tu .ÄE su.Äoh wA/ g:.ni di.j wA/ g:.tu]Saya geram sungguh pada budak tu, orang suruh buat ni, dia buat tu.
hamok reng[hA.m/ ÄeN] berat melakukan sesuatu pekerjaan (apabila disuruh, diperintah), malas, marah dan sebagainya.Jange hamok reng kalu ore suroh gapo-gapo.[dZA.NE hA.m/ ÄeN kA.lu .ÄE su.Äoh g:A.p.g:A.p]Jangan susah sangat nak buat kalau orang suruh buat sesuatu.
tok laki[to/ l:A.ki] suami.Tuhe maroh kalu bini drako ko tok laki.[tu.hE mA.čh kA.lu bi.ni dÄA.k k to/ l:A.ki]Tuhan marah kalau isteri menderhakai suami.
12

Kembali ke atas