Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[ma.rah] | ماره

Definisi : berasa panas hati kerana ditipu (dihina dll), perasaan panas hati, berang, gusar, murka: ayah dan ibunya ~ kepadanya; per-kataan yg akhir itu ditekannya mengeluarkan suara ~ sedikit; ~ku kpd orang-orang Jepun yg mengebom padang kapal terbang Sungai Petani belum lagi hilang; kena ~ diberangi (digusari); naik (bangkit, timbul) ~ menjadi marah; kemarah-marahan sangat marah; memarahi marah kpd, memberangi, meng­gusari: dia sendiri terasa salah kerana ~ adik-nya; budak-budak yg bergayut itu telah dima-rahi oleh konduktor bas tersebut; memarahkan 1. (naik) marah kerana sesuatu: dia cuba hendak mengambil buku lain, tetapi Kintan segera ~nya; 2. menyebabkan jadi (naik) marah: perbuatan Wak Salleh menge-mis setiap minggu itu ~nya benar; marahan Jk enggan (tidak mahu) bercampur dgn orang lain kerana marah; kemarahan perihal marah, keberangan, ke­gusaran: perkara ini mungkin menimbulkan ~ orang kampung; pd saat itu, hilang ~, lemah segala sendi anggota; pemarah 1. orang yg cepat atau lekas marah: apakah suaminya ~ dan pencemburu? 2. ber­sifat atau lekas marah; amarah. (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[ma.rah] | ماره

Definisi : (Padang) gelaran utk anak sutan dgn perempuan biasa atau anak puteri dgn laki­laki biasa. (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[ma.rah] | ماره

Definisi : 1 = kemarahan perasaan panas hati atau perasaan tidak senang hati kerana dihina (dikeji, diperlakukan kurang baik dll); perasaan yg menyebabkan seseorang mahu berkelahi: ~nya kpd pemuda yg kurang ajar itu masih belum hilang lagi. 2 (berasa) panas hati kerana dipermain-mainkan dll; (berasa) berang: Ia ~ sekali mendengar jawapan orang itu. memarahi melarang atau menegur seseorang dgn menuturkan kata-kata yg kasar; memberangi: Dia ~ adiknya kerana memecahkan botol dakwatnya. memarahkan menimbulkan marah; menyebabkan menjadi marah: Ucapannya itu telah ~ kaum keluarganya. kemarahan perasaan marah; kegusaran. pemarah orang yg cepat atau lekas marah. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Puisi
 

Keledek merah pucuk meranti,
     Masak lemak tengah hari;
Sanak marah saudara benci,
     Biarlah hamba membawa diri.


Lihat selanjutnya...(31)
Peribahasa

Terkena pada ikan bersorak,
     terkena pada batang,
masam.

Bermaksud :

Ketika untung bersuka-ria, waktu rugi marah-marah. (Peribahasa lain yang sama makna: Tersaukkan ikan, suka; tersaukkan batang, masam).

 

Lihat selanjutnya...(33)

26

Great barkers are not biters

Orang yang menengking-nengking marah lazimnya tidaklah sampai mengambil tindakan atau mendatangkan kecederaan. Oleh itu kita tidak perlu takut padanya.

Anjing yang menyalak (menggonggong) tak akan menggigit

"I thought you were seriously beaten up by that burly man. I was really scared when he started shouting and threatening you. The whole block could hear him," I said. "A barking dog never bites, and this was not the first time," replied Ali calmly.

"Aku ingatkan kau teruk dibelasah oleh lelaki sasa itu. Aku takut betul apabila dia menjerit-jerit dan mengancam-ancam kau. Seluruh blok bangunan ini boleh mendengar suaranya," kataku. "Anjing yang menyalak tak akan menggigit," jawab Ali dengan tenang.

Peribahasa dan Ungkapan Inggeris - Melayu


Lihat selanjutnya...(27)

Kamus Thai Melayu Dewan

Kamus Thai 2.indb
keris กริยา [kri  ya:] น kata kerja กริยานุเคราะห ์ [-nukr] น kata ker- ja bantu กริยาวิเศษณ ์ [-wi  se:t] น adverba กริ้ว [kri  u] ก meradang, marah กรีฑา [kri:ta:] น olahraga กรีฑาสถาน [-sata:n] น stadium กรีด [kri ̀ :t] ก 1 menoreh: ตามปกติเขาจะ กรีดยางตอนรุ ่ งอรุณ Dia selalunya meno- reh getah pada awal pagi. 2 menu ตลอดท ั ้งว ั น Angin bertiup sepanjang hari. 2 (ผม) mewarnakan: ผู ้ หญิงคนน ั ้ น โกรกผมทุกเดือน Wanita itu mewarnakan rambutnya setiap bulan. โกรธ [kro:t] ก 1 marah: อย ่ าเข ้ าไปในห ้ องเขา เพราะเขากำล ั งโกรธ Jangan masuk ke bi- liknya kerana dia sedang marah. 2 me- marahi: ประชาชนชาวอิร ั กโกรธทหารอเมริก ั น Rakyat Iraq memarahi
Kamus Thai 2.indb
mengusik Husin dengan me- niru gelagat ayah Husin. ล ้ อเล ่ น [-len] ก bergurau: อย ่ าโกรธสิ ผมเพียงแค ่ ล ้ อเล ่ นเท ่ านั้ น Janganlah marah, saya cuma bergurau sahaja. ล ้ อเลียน [-lian] ว mengajuk, menge- jek: เด็กเกเรคนนั้ นล ้ อเลียนคำพูดติดอ ่ างของ ลุงมี Budak nakal itu mengajuk kata- kata Pak Cik Mi yang tergagap Perdana Menteri. 3 berkibar: ธงสะบัดอย ่ างสง ่ าที่ บนยอดเขา Bendera ber­ kibar dengan megahnya di puncak gu- nung. 4 (หน ้ า) memalingkan: เขาโกรธเลย สะบัดหน ้ าหนี Dia berasa marah lalu me- malingkan mukanya. สะบัดร ้ อนสะบัดหนาว [-r:nsabat- na:w] ดู ครั่ นเนื้ อครั่ นตัว สะบั ้ น [saban] ว putus: ความสัมพันธ ์ ของพวกเขาทั้ งสองขาดสะบั้ นตั้ งแต ่ เวลานั้
Kamus Thai 2.indb
ฉิว [ci  u] ว 1 (เร็ว) laju 2 (คล ่ อง สะดวก) lancar: งานกำล ั งไปได ้ ฉิวทีเดียว Kerja itu berjalan dengan lancar. ก 3 (ไม ่ พอใจ) naik marah ฉี ่ [ci  :] น 1 air kencing ก 2 buang air kecil, kencing ฉีก [ci  :k] ก 1 mengoyakkan, menyiat 2 (ทุเรียน) mengopek ฉีกหน ้ า [-na:] ก าหญิงสาวคนหนึ่ ง Lelaki itu telah melarikan seorang gadis. ฉุน [cun] ว 1 keras: บุหรี่ ฉุน rokok yang keras; ก 2 naik radang, naik berang ฉุนเฉียว [-ci  aw] ว cepat marah ฉุย [cui] ว pantas, laju ฉุยฉาย [cuica:y] น tarian tradisional Thai, cuicai ฉู ่ ฉี ่ [cu:ci  :] น rendang เฉ [ce:] ว senget: เสาต ้ นนี้ เฉไปหน
Kamus Thai 2.indb
ประชาชนมึน งงหลังจากฟังข ่ าวการลาออกของนายกรัฐมนตรี Rakyat kebingungan setelah mendengar berita peletakan jawatan Perdana Menteri. มึนชา [-ca:] ก tidak mempedulikan: สามีของสมศรีมึนชากับการขอร ้ องของสมศรี Suami Somsri tidak mempedulikan permintaan Somsri. มึนตึง [-t] ก marah sedikit: สมศรี มึนตึงสามีของเขา Somsri marah sedikit kepada suaminya. มึนเมา [-mau] ก pening mabuk: สมพง ษ ์ มึนเมาเพราะเริ่ มหัดดื่ มสุรา Sompong pe­ ning mabuk kerana baru belajar mi- num. มืด [m:t] ว gelap: ชาวประมงออกหา มิดชิด

Kembali ke atas