Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[ma.rah] | ماره

Definisi : berasa panas hati kerana ditipu (dihina dll), perasaan panas hati, berang, gusar, murka: ayah dan ibunya ~ kepadanya; per-kataan yg akhir itu ditekannya mengeluarkan suara ~ sedikit; ~ku kpd orang-orang Jepun yg mengebom padang kapal terbang Sungai Petani belum lagi hilang; kena ~ diberangi (digusari); naik (bangkit, timbul) ~ menjadi marah; kemarah-marahan sangat marah; memarahi marah kpd, memberangi, meng­gusari: dia sendiri terasa salah kerana ~ adik-nya; budak-budak yg bergayut itu telah dima-rahi oleh konduktor bas tersebut; memarahkan 1. (naik) marah kerana sesuatu: dia cuba hendak mengambil buku lain, tetapi Kintan segera ~nya; 2. menyebabkan jadi (naik) marah: perbuatan Wak Salleh menge-mis setiap minggu itu ~nya benar; marahan Jk enggan (tidak mahu) bercampur dgn orang lain kerana marah; kemarahan perihal marah, keberangan, ke­gusaran: perkara ini mungkin menimbulkan ~ orang kampung; pd saat itu, hilang ~, lemah segala sendi anggota; pemarah 1. orang yg cepat atau lekas marah: apakah suaminya ~ dan pencemburu? 2. ber­sifat atau lekas marah; amarah. (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[ma.rah] | ماره

Definisi : (Padang) gelaran utk anak sutan dgn perempuan biasa atau anak puteri dgn laki­laki biasa. (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[ma.rah] | ماره

Definisi : 1 = kemarahan perasaan panas hati atau perasaan tidak senang hati kerana dihina (dikeji, diperlakukan kurang baik dll); perasaan yg menyebabkan seseorang mahu berkelahi: ~nya kpd pemuda yg kurang ajar itu masih belum hilang lagi. 2 (berasa) panas hati kerana dipermain-mainkan dll; (berasa) berang: Ia ~ sekali mendengar jawapan orang itu. memarahi melarang atau menegur seseorang dgn menuturkan kata-kata yg kasar; memberangi: Dia ~ adiknya kerana memecahkan botol dakwatnya. memarahkan menimbulkan marah; menyebabkan menjadi marah: Ucapannya itu telah ~ kaum keluarganya. kemarahan perasaan marah; kegusaran. pemarah orang yg cepat atau lekas marah. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Puisi
 

Keledek merah pucuk meranti,
     Masak lemak tengah hari;
Sanak marah saudara benci,
     Biarlah hamba membawa diri.


Lihat selanjutnya...(31)
Peribahasa

Terkena pada ikan bersorak,
     terkena pada batang,
masam.

Bermaksud :

Ketika untung bersuka-ria, waktu rugi marah-marah. (Peribahasa lain yang sama makna: Tersaukkan ikan, suka; tersaukkan batang, masam).

 

Lihat selanjutnya...(33)

26

Great barkers are not biters

Orang yang menengking-nengking marah lazimnya tidaklah sampai mengambil tindakan atau mendatangkan kecederaan. Oleh itu kita tidak perlu takut padanya.

Anjing yang menyalak (menggonggong) tak akan menggigit

"I thought you were seriously beaten up by that burly man. I was really scared when he started shouting and threatening you. The whole block could hear him," I said. "A barking dog never bites, and this was not the first time," replied Ali calmly.

"Aku ingatkan kau teruk dibelasah oleh lelaki sasa itu. Aku takut betul apabila dia menjerit-jerit dan mengancam-ancam kau. Seluruh blok bangunan ini boleh mendengar suaranya," kataku. "Anjing yang menyalak tak akan menggigit," jawab Ali dengan tenang.

Peribahasa dan Ungkapan Inggeris - Melayu


Lihat selanjutnya...(27)

Glosari Dialek Pulau Pinang

EntriFonetikKelas KataMaknaAyat DialekSebutan AyatMaksud Ayat
   3. terlalu marah.Bedesiu aku bila dengaq Minah pangge laki aku `abang'.[b«.d«.si.ju A.ku bi.lA d«.NA)Ö mi.nAh pAN.gE lA.ki A.ku A.bAN]Saya terlalu marah apabila mendengar Minah memanggil suami saya 'abang'.
   3. marah bila mendengar sesuatu.Bedegung sunggoh aku bila dengar dia buat-buat cerita.[b«.d«.NuN suN.goh A.ku bi.lA d«.NA)Ö di.jA bu.wAt.bu.wAt tS«.Òi.tA]Saya tersangat marah apabila mendengar dia mereka-reka cerita.
beng[b«N]kata adjektif1. marah atau bengang.Aku beng betoi pasai kena buat reja banyak.[A.ku b«N b«.toj pA.sAj k«.nA bu.wAt Ò«.dZA bA.øA]Saya sungguh marah sebab perlu buat banyak kerja.
ketoq[k«.to)Ö]kata namabekas untuk meludah.Misi marah kat orang saket pasai tak guna ketoq.[mi.si mA.ÒAh kAt .ÒAN sA.ket pA.sAj tA/ gu.nA k«.to)Ö]Jururawat marah pada pesakit kerana tidak guna bekas meludah.
jege[dZ«.gE]kata kerjamembeliakkan mata.Dia jege saja aku tau dia marah.[di.jA dZ«.gE sA.dZA A.ku tAw di.jA mA.ÒAh]Dia membeliakkan mata sahaja saya tahu dia marah.
kucai[ku.tSAj]kata kerja1. mengganggu seseorang atau haiwan.Tok sah dok kucai dia, sat gi dia marah.[to/ sAh do/ ku.tSAj di.jA sAt gi di.jA mA.ÒAh]Jangan ganggu dia nanti dia marah.
merengkam[m«.Ò«N.kAm]kata adjektifberkenaan dengan seseorang yang menyimpan perasaan marah atau memendam rasaDia dok merekam tak habeh-habeh kat Pak Pen pasai dapat gaji melintang.[di.jA do/ m«.Ò«.kAm tA/ hA.bEh.hA.bEh kAt pA/ pen pA.sAj dA.pAt gA.dZi m«.lin.tAN]Dia marah tidak sudah-sudah pada Pak Arifin sebab mendapat pergerakkan gaji melintang.
ruyup[Òu.jup]kata adjektifmenghilangkan diriLepaih kena marah dia ruyup teruih.[l«.pAC k«.nA mA.ÒAh di.jA Òu.jup t«.ÒuC]Selepas dimarahi dia terus menghilangkan diri.
merenjaih[m«.Ò«n.dZAC]kata kerjamenghentakkan kaki atau tangan atau kedua-duanya kerana marahDalam cerita Batu Belah Batu Betangkop, Pekan merenjaih nak teloq ikan temakoi.[dA.lAm tS«.Òi.tA bA.tu b«.lAh bA.tu b«.tAN.kop p«.kAn m«.Ò«n.dZAC nA/ t«.lo)Ö i.kAn t«.mA.koj]Dalam cerita Batu Belah Batu Bertangkup, Pekan menghentakkan kaki dan tangan kerana hendak telur ikan temakul.
merah bejahang[mE.ÒAh b«.dZA.hAN] tersangat merahMuka dia merah bejahang pasai marah kat anak dia.[mu.kA di.jA mE.ÒAh b«.dZA.hAN pA.sAj mA.ÒAh kAt A.nA/ di.jA]Mukanya tersangat merah sebab marahkan anaknya.
12

Kembali ke atas