Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[ma.rah] | ماره

Definisi : berasa panas hati kerana ditipu (dihina dll), perasaan panas hati, berang, gusar, murka: ayah dan ibunya ~ kepadanya; per-kataan yg akhir itu ditekannya mengeluarkan suara ~ sedikit; ~ku kpd orang-orang Jepun yg mengebom padang kapal terbang Sungai Petani belum lagi hilang; kena ~ diberangi (digusari); naik (bangkit, timbul) ~ menjadi marah; kemarah-marahan sangat marah; memarahi marah kpd, memberangi, meng­gusari: dia sendiri terasa salah kerana ~ adik-nya; budak-budak yg bergayut itu telah dima-rahi oleh konduktor bas tersebut; memarahkan 1. (naik) marah kerana sesuatu: dia cuba hendak mengambil buku lain, tetapi Kintan segera ~nya; 2. menyebabkan jadi (naik) marah: perbuatan Wak Salleh menge-mis setiap minggu itu ~nya benar; marahan Jk enggan (tidak mahu) bercampur dgn orang lain kerana marah; kemarahan perihal marah, keberangan, ke­gusaran: perkara ini mungkin menimbulkan ~ orang kampung; pd saat itu, hilang ~, lemah segala sendi anggota; pemarah 1. orang yg cepat atau lekas marah: apakah suaminya ~ dan pencemburu? 2. ber­sifat atau lekas marah; amarah. (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[ma.rah] | ماره

Definisi : (Padang) gelaran utk anak sutan dgn perempuan biasa atau anak puteri dgn laki­laki biasa. (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[ma.rah] | ماره

Definisi : 1 = kemarahan perasaan panas hati atau perasaan tidak senang hati kerana dihina (dikeji, diperlakukan kurang baik dll); perasaan yg menyebabkan seseorang mahu berkelahi: ~nya kpd pemuda yg kurang ajar itu masih belum hilang lagi. 2 (berasa) panas hati kerana dipermain-mainkan dll; (berasa) berang: Ia ~ sekali mendengar jawapan orang itu. memarahi melarang atau menegur seseorang dgn menuturkan kata-kata yg kasar; memberangi: Dia ~ adiknya kerana memecahkan botol dakwatnya. memarahkan menimbulkan marah; menyebabkan menjadi marah: Ucapannya itu telah ~ kaum keluarganya. kemarahan perasaan marah; kegusaran. pemarah orang yg cepat atau lekas marah. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Puisi
 

Keledek merah pucuk meranti,
     Masak lemak tengah hari;
Sanak marah saudara benci,
     Biarlah hamba membawa diri.


Lihat selanjutnya...(31)
Peribahasa

Terkena pada ikan bersorak,
     terkena pada batang,
masam.

Bermaksud :

Ketika untung bersuka-ria, waktu rugi marah-marah. (Peribahasa lain yang sama makna: Tersaukkan ikan, suka; tersaukkan batang, masam).

 

Lihat selanjutnya...(33)

26

Great barkers are not biters

Orang yang menengking-nengking marah lazimnya tidaklah sampai mengambil tindakan atau mendatangkan kecederaan. Oleh itu kita tidak perlu takut padanya.

Anjing yang menyalak (menggonggong) tak akan menggigit

"I thought you were seriously beaten up by that burly man. I was really scared when he started shouting and threatening you. The whole block could hear him," I said. "A barking dog never bites, and this was not the first time," replied Ali calmly.

"Aku ingatkan kau teruk dibelasah oleh lelaki sasa itu. Aku takut betul apabila dia menjerit-jerit dan mengancam-ancam kau. Seluruh blok bangunan ini boleh mendengar suaranya," kataku. "Anjing yang menyalak tak akan menggigit," jawab Ali dengan tenang.

Peribahasa dan Ungkapan Inggeris - Melayu


Lihat selanjutnya...(27)

Glosari Dialek Pahang

EntriFonetikKelas KataMaknaAyat DialekSebutan AyatMaksud Ayat
kang[kAN]kata tugasnanti.Jangan maeng kat sunge, kang mok marah.[dZA.NAn mAeN kA/ su.NE kAN m/ mA.čh]Jangan main dekat sungai, nanti mak marah.
berenyut[b«.Ä«.øut]kata adjektifberkenaan wajah yang marah.Mat Jah berenyut bile jumpa madunye.[mAt dZAh b«.Ä«.øut bi.l« dZum.pA mA.du.ø«]Muka Mak Jah nampak marah apabila bertemu madunya.
renyah[Ä«.øh]kata kerjamelakukan sesuatu dalam keadaan marah.Gelaih tu banyok pecoh pase Kak Long renyoh maso basoh.[g«.lAC tu bA.ø/ p«.tSAh pA.sE kA/ loN Ä«.øh mA.so bA.soh]Gelas itu banyak yang pecah sebab Kak Long marah semasa membasuh pinggan.
mecok[m«.tS/]kata kerjamelakukan sesuatu dalam keadaan marah.Kalo mecok basoh pinggan, bunyi pinggan dengar ke luar.[kA.lo m«.tS/ bA.soh piN.gAn bu.øi piN.gAn d«.NA k«.lu.wA]Kalau mecok basuh pinggan, bunyi pinggan dengar hingga ke luar.
enyeng[E.øEN]kata kerjamengejek seseorang sehingga menangis.Mok marah akak pase enyeng adek.[m/ mA.ÄAh A.kA/ pA.sE E.øEN A.de/]Emak memarahi kakak kerana enyeng adik.
cerelang[tS«.Ä«.lAN]kata adjektifberkenaan cara memandang dengan membesarkan biji mata.Cerelang mata wek marah tok ki.[tS«.Ä«.lAN mA.t we/ mA.ÄAh to/ ki]Besar biji mata nenek marahkan datuk.
petong[pE.toN]kata kerjamembaling.Jangan petong kerete kang orang maroh.[dZA.NAn pE.toN k«.Äe.t« kAN .ÄAN mA.čh]Jangan baling kereta nanti orang marah.
cerenge[tS«.ÄE.NE]kata adjektifberkenaan seseorang yang mudah menangis.Adek cerenge beto maroh siket doh nangeh.[A.de/ tS«.ÄE.NE b«.to mA.čh si.ket dh nA.Neh]Adik mudah menangis betul, marah sikit sudah menangis.
   2. habis (kerana dicuri).Pak Mat maroh sungguh pase getah sekerap dia nekeh kene curi.[pA/ mAt mA.čh suN.guh pA.sE g«.tAh s«.k«.ÄAp di.j« n«.keh k«.n« tSu.Äi]Pak Mat marah sunguh sebab getah sekrapnya habis dicuri orang.
kipok[ki.po/]kata kerjamematah-matah sesuatu yang kecil saiznya.Awok jangan kipok pokok bunge tu, kang mok maroh.[A.wo/ dZA.NAn ki.po/ p.k/ bu.N« tu kAN m/ mA.čh]Awak jangan patah-patahkan pokok bunga tu, nanti mak marah.

Kembali ke atas