Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[ma.rah] | ماره

Definisi : berasa panas hati kerana ditipu (dihina dll), perasaan panas hati, berang, gusar, murka: ayah dan ibunya ~ kepadanya; per-kataan yg akhir itu ditekannya mengeluarkan suara ~ sedikit; ~ku kpd orang-orang Jepun yg mengebom padang kapal terbang Sungai Petani belum lagi hilang; kena ~ diberangi (digusari); naik (bangkit, timbul) ~ menjadi marah; kemarah-marahan sangat marah; memarahi marah kpd, memberangi, meng­gusari: dia sendiri terasa salah kerana ~ adik-nya; budak-budak yg bergayut itu telah dima-rahi oleh konduktor bas tersebut; memarahkan 1. (naik) marah kerana sesuatu: dia cuba hendak mengambil buku lain, tetapi Kintan segera ~nya; 2. menyebabkan jadi (naik) marah: perbuatan Wak Salleh menge-mis setiap minggu itu ~nya benar; marahan Jk enggan (tidak mahu) bercampur dgn orang lain kerana marah; kemarahan perihal marah, keberangan, ke­gusaran: perkara ini mungkin menimbulkan ~ orang kampung; pd saat itu, hilang ~, lemah segala sendi anggota; pemarah 1. orang yg cepat atau lekas marah: apakah suaminya ~ dan pencemburu? 2. ber­sifat atau lekas marah; amarah. (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[ma.rah] | ماره

Definisi : (Padang) gelaran utk anak sutan dgn perempuan biasa atau anak puteri dgn laki­laki biasa. (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[ma.rah] | ماره

Definisi : 1 = kemarahan perasaan panas hati atau perasaan tidak senang hati kerana dihina (dikeji, diperlakukan kurang baik dll); perasaan yg menyebabkan seseorang mahu berkelahi: ~nya kpd pemuda yg kurang ajar itu masih belum hilang lagi. 2 (berasa) panas hati kerana dipermain-mainkan dll; (berasa) berang: Ia ~ sekali mendengar jawapan orang itu. memarahi melarang atau menegur seseorang dgn menuturkan kata-kata yg kasar; memberangi: Dia ~ adiknya kerana memecahkan botol dakwatnya. memarahkan menimbulkan marah; menyebabkan menjadi marah: Ucapannya itu telah ~ kaum keluarganya. kemarahan perasaan marah; kegusaran. pemarah orang yg cepat atau lekas marah. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Puisi
 

Keledek merah pucuk meranti,
     Masak lemak tengah hari;
Sanak marah saudara benci,
     Biarlah hamba membawa diri.


Lihat selanjutnya...(31)
Peribahasa

Terkena pada ikan bersorak,
     terkena pada batang,
masam.

Bermaksud :

Ketika untung bersuka-ria, waktu rugi marah-marah. (Peribahasa lain yang sama makna: Tersaukkan ikan, suka; tersaukkan batang, masam).

 

Lihat selanjutnya...(33)

26

Great barkers are not biters

Orang yang menengking-nengking marah lazimnya tidaklah sampai mengambil tindakan atau mendatangkan kecederaan. Oleh itu kita tidak perlu takut padanya.

Anjing yang menyalak (menggonggong) tak akan menggigit

"I thought you were seriously beaten up by that burly man. I was really scared when he started shouting and threatening you. The whole block could hear him," I said. "A barking dog never bites, and this was not the first time," replied Ali calmly.

"Aku ingatkan kau teruk dibelasah oleh lelaki sasa itu. Aku takut betul apabila dia menjerit-jerit dan mengancam-ancam kau. Seluruh blok bangunan ini boleh mendengar suaranya," kataku. "Anjing yang menyalak tak akan menggigit," jawab Ali dengan tenang.

Peribahasa dan Ungkapan Inggeris - Melayu


Lihat selanjutnya...(27)

Glosari Dialek Negeri Sembilan

EntriFonetikKelas KataMaknaAyat DialekSebutan DialekMaksud Ayat
e[E]kata namagantinama diri kedua, nya.Tak bodocit bilo ayahe marah.[tA/ b.d.tSit bi.l A.jAh.E mA.ÄAh]Tak berbunyi bila ayahnya marah.
gogok[g.g/]kata kerjamenuang air botol terus ke mulut.Omak marah adek gogok ae boto dalam poti ais.[.mA/ mA.Äoh A.dE/ g.g/ AE b.t dA.lAm p.ti Ais]Emak marah adik menggogok air botol dalam peti ais.
dionyok[di..ø/]kata kerjameletakkan sesuatu dengan kasar.Sobab marah dionyoke guni boreh tu ateh pangkin.[s.bAb mA.ÄAh di..ø/.E gu.ni b.ÄEh tu A.tEh pAN.kEn]Diletakkannya dengan kasar beras itu di atas pangkin.
cembeng[tSEm.bEN]kata adjektifberkenaan wajah yang seakan-akan menangis.Budak tu cembeng lopeh kono marah kek akake.[bu.dA/ tu tSEm.bEN l.pEh k.n mA.ÄAh kE/ A.kA/.E]Budak itu wajahnya seperti hendak menangis setelah kena usik oleh sahabatnya.
moncocoh I[mn.tS.tSh]kata kerjamasam muka.Dio moncocoh lopeh kono maroh dek omake.[di.j mn.tS.tSh l.pEh k.n mA.Äoh de/ .mA/.E]Dia bermuka masam, lepas kena marah oleh emaknya.
topolengo[t.p.lE.N]kata adjektifamat sakit.Ditompelenge den, topolengo, kok kau pon bongih.[di.tm.pE.lEN.E dEn t.p.lE.N k/ kAw pon b.Nih]Ditempelengnya saya, terasa amat sakit. Jika engkau pun tentu marah.
mongonyok[m.N.ø/]kata kerjamerajuk dengan marah.Akak mongonyok dalam bilek sobab tibo-tibo dimarah dek omak.[A.kA/ m.N.ø/ dA.lAm bi.le/ s.bAb ti.b ti.b di.mA.ÄAh dE/ .mA/]Kakak merajuk dalam bilik kerana tiba-tiba dimarahi emak.
bangkai[bAN.kAj]kata namakata kesat yang diucapkan kerana marah atau geram.Huh, apo bangkaie kau ni, kojo tu pon tak buleh buek![huh A.p bAN.kAj.E kAw ni k.dZ tu pon tA/ bu.leh bu.wE/]Heh, apa bangkainya kau ini, kerja yang itu pun tidak boleh buat

Kembali ke atas