Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[pe.ra.bot] | ڤرابوت

Definisi : Jw alat perkakas; ~ mobil alat-alat bahagian kereta; ~ rumah perkakas rumah (kerusi, meja, dll); ~ tukang kayu alat perkakas tukang kayu. (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[pe.ra.bot] | ڤرابوت

Definisi : segala jenis perkakas yg diperlukan utk rumah (pejabat dll): ~ rumah segala macam perkakas spt kerusi, meja, yg diperlukan di rumah; ~ tukang kayu segala macam perkakas yg diperlukan oleh tukang kayu. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Peribahasa

66

Make bricks without straw

Mustahil untuk menghasilkan sesuatu dengan sempurna jika tiada bahan atau sumber yang sepatutnya.

Sampan ada pengayuh tidak

We wanted to shoot the scene in a big mansion that depicted the colonial era, but we were not being given the right props such as old furniture to recreate the air of the past. How could we ever produce a good film? This is a case of make bricks without

Kita hendak merakamkan satu babak di dalam sebuah rumah agam yang menggambarkan zaman penjajah tetapi kami tidak dibekalkan alatan yang sesuai seperti perabot lama untuk menghidupkan kembali suasana zaman silam itu. Bagaimanakah dapat kami hasilkan filem yang baik? Inilah yang dikatakan sampan ada pengayuh tidak.

Peribahasa dan Ungkapan Inggeris - Melayu


Lihat selanjutnya...(3)

Kamus Sains

Kamus Sains.indb
Kayu ini tergolong dalam kumpulan kayu keras sederhana. Alan batu mudah dikerjakan, dikemas siap, dikeringkan dan sederhana tahan. Alan batu digunakan untuk lantai, papan panel dan kayu kumai serta pembuatan perabot dan perahu. (HUT) alarima (alarima) Celah di antara dua paraglosa pada serangga. (BIO) alate (berala) Berkaitan dengan serangga yang mempunyai sayap. (BIO) albedo (albedo) Nisbah sinaran terpantul terhadap sinaran masuk dalam kumpulan kayu yang sederhana keras dan berat. Kayu ini sukar diker- jakan dan tidak tahan, tetapi mudah dikeringkan dan digunakan sebagai kayu api, dan dalam pembuatan papan panel serta perabot. (HUT) apiary (apiari) Kumpulan sarang lebah, atau bekas untuk menyimpan dan membiakkan lebah. (BIO) aphasia apiary Kamus Sains.indb 89 7/8/08 11:46:29 AM 90 apicectomy (apisektomi

Kembali ke atas