Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[pe.ring.kat] | ڤريڠکت

Definisi : 1. batas yg sudah dicapai (dlm se­suatu kerja, kegiatan, perundingan, dll), ting­kat (dlm perkembangan sesuatu), tahap: kerja membuka ladang baru itu sudah sampai ke ~ akhir, iaitu memulakan penanaman pokok getah dan lain-lain; 2. bahagian (darjat, ke­las, taraf) sesuatu kedudukan (keadaan, ke­majuan, dll): kerajaan mempertimbangkan kepentingan rakyat yg di ~ rendah serta yg berkedudukan tinggi; berperingkat bertingkat, bertahap, berkelas (berpangkat, bertaraf), berperenggan: contoh kira-kira yg diberikan oleh guru hendaklah ~, drpd yg senang kpd yg susah; berperingkat-peringkat peringkat demi pe­ringkat, menurut atau ada peringkatnya (tidak sekali gus) bertahap-tahap: al-Quran diturunkan ~; setiap manusia mempunyai tugas kepimpinan, namun kepimpinan itu ~; memeringkatkan menjadikan peringkat, membahagikan atau menyusun dsb mengikut peringkat-peringkat tertentu: pelajaran yg diberi hendaklah diperingkatkan menurut kebolehan murid-murid; pemeringkatan perbuatan memeringkatkan sesuatu: sebilangan kecil negara saling bertindak tanpa adanya satu ~. (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[pe.ring.kat] | ڤريڠکت

Definisi : 1 had yg dicapai dlm sesuatu usaha; susunan mengikut kemajuan yg dicapai; tingkat kemajuan; tahap: Kerja menanam padi itu dibahagikan kpd beberapa ~. 2 kedudukan mengikut tarafnya atau tingkatannya: Rundingan mengenai pertahanan Asia Tenggara pd ~ menteri akan diadakan tidak lama lagi. berperingkat mempunyai peringkat; bertahap: Tenaga dibebaskan sedikit demi sedikit pd satu-satu masa dlm keadaan ~-peringkat. memeringkatkan membahagikan kpd beberapa peringkat; mengadakan peringkat-peringkat: Seterusnya biji ini diperingkatkan mengikut besar kecilnya. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Tesaurus
 
peringkat (kata nama)
1. Bersinonim dengan tahap: tingkat, fasa, paras, takat,

2. Bersinonim dengan taraf: status, kelas, darjah, kedudukan, darjat, martabat, pangkat,

Kata Terbitan : berperingkat-peringkat, memeringkatkan, pemeringkatan,


Glosari Dialek Kedah

EntriFonetikKelas KataMaknaAyat DialekSebutan AyatMaksud Ayat
awai[A.wAj]kata namaperingkat awal dalam permainan sole, iaitu melambung dan menampar bola ke arah lawan di belakang.Kalu nak maen sole hang kena pandai awai satu sampai tiga.[kA.lu nA/ mAen s.lE hAN k«.nA pAn.dAj A.wAj sA.tu sAm.pAj ti.gA]Kalau hendak bermain sole, hendaklah pandai melakukan awal satu hingga tiga.
takah I[tA.kAh]kata adjektiftahap atau peringkat.Dia belajaq silat tu lama dah, tapi dok takah lama jugak, tak maju-maju lagi.[di.jA b«.lA.dZA)Ö si.lAt tu lA.mA dAh tA.pi do/ tA.kAh lA.mA dZu.gA/ tA/ mA.dZu.mA.dZu lA.gi]Dia mempelajari ilmu persilatan itu sudah pun lama, tetapi masih di tahap lama juga, tidak maju-maju juga.
meluh[m«.luh]kata kerjamembajak sawah (pada peringkat pertama).Kita kena meluh bendang kita dulu baru kita sisiaq.[ki.tA k«.nA m«.luh ben.dAN ki.tA du.lu bA.Òu ki.tA si.si.jA)Ö]Kita mesti membajak kali pertama dulu sebelum boleh melakukan proses menyisir sawah.
ketuloi[k«.tu.loj]kata namaketua pada peringkat cawangan sesuatu kumpulan jahat.Bila ketuloi besaq tu kena tangkap, habeh la becempera anak buah dia.[bi.lA k«.tu.loj b«.sA)Ö tu k«.nA tAN.kAp hA.beh lA b«.tS«m.p«.ÒA A.nA/ bu.wAh di.jA]Apabila ketuanya kena tangkap, habislah bertempiaran ahli-ahli kumpulannya.
meloh[m«.lh]kata kerjamembajak sawah (pada peringkat pertama).Kita kena meloh bendang kita dulu baru kita sisiaq.[ki.tA k«.nA m«.lh ben.dAN ki.tA du.lu bA.Òu ki.tA si.si.jA)Ö]Kita mesti membajak kali pertama dulu sebelum boleh melakukan proses menyisir sawah.
memalek[m«.mA.le/]kata kerjamenenggala atau membajak sawah pada peringkat kedua dengan cara membalikkan tanah (tahi tenggala) yang sudah ditenggala.Abeh memalek ni buleh la membongkaq pulak dengan sisiaq.[A.beh m«.mA.le/ ni bu.leh lA m«m.boN.kA)Ö pu.lA/ d«.NAn si.si.jA)Ö]Setelah selesai menenggala, bolehlah membongkar, dengan menggunakan sisir.

Kembali ke atas