Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[pe.ring.kat] | ڤريڠکت

Definisi : 1. batas yg sudah dicapai (dlm se­suatu kerja, kegiatan, perundingan, dll), ting­kat (dlm perkembangan sesuatu), tahap: kerja membuka ladang baru itu sudah sampai ke ~ akhir, iaitu memulakan penanaman pokok getah dan lain-lain; 2. bahagian (darjat, ke­las, taraf) sesuatu kedudukan (keadaan, ke­majuan, dll): kerajaan mempertimbangkan kepentingan rakyat yg di ~ rendah serta yg berkedudukan tinggi; berperingkat bertingkat, bertahap, berkelas (berpangkat, bertaraf), berperenggan: contoh kira-kira yg diberikan oleh guru hendaklah ~, drpd yg senang kpd yg susah; berperingkat-peringkat peringkat demi pe­ringkat, menurut atau ada peringkatnya (tidak sekali gus) bertahap-tahap: al-Quran diturunkan ~; setiap manusia mempunyai tugas kepimpinan, namun kepimpinan itu ~; memeringkatkan menjadikan peringkat, membahagikan atau menyusun dsb mengikut peringkat-peringkat tertentu: pelajaran yg diberi hendaklah diperingkatkan menurut kebolehan murid-murid; pemeringkatan perbuatan memeringkatkan sesuatu: sebilangan kecil negara saling bertindak tanpa adanya satu ~. (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[pe.ring.kat] | ڤريڠکت

Definisi : 1 had yg dicapai dlm sesuatu usaha; susunan mengikut kemajuan yg dicapai; tingkat kemajuan; tahap: Kerja menanam padi itu dibahagikan kpd beberapa ~. 2 kedudukan mengikut tarafnya atau tingkatannya: Rundingan mengenai pertahanan Asia Tenggara pd ~ menteri akan diadakan tidak lama lagi. berperingkat mempunyai peringkat; bertahap: Tenaga dibebaskan sedikit demi sedikit pd satu-satu masa dlm keadaan ~-peringkat. memeringkatkan membahagikan kpd beberapa peringkat; mengadakan peringkat-peringkat: Seterusnya biji ini diperingkatkan mengikut besar kecilnya. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Tesaurus
 
peringkat (kata nama)
1. Bersinonim dengan tahap: tingkat, fasa, paras, takat,

2. Bersinonim dengan taraf: status, kelas, darjah, kedudukan, darjat, martabat, pangkat,

Kata Terbitan : berperingkat-peringkat, memeringkatkan, pemeringkatan,


Kamus Thai Melayu Dewan

Kamus Thai 2.indb
geli hati melihat ge- lagat Sabri. ว 2 lucu, jenaka, kelakar: ฉ ั นชอบฟ ั งเรื่ องข ั น Saya suka mendengar cerita lucu. ข ั ้น [kan] น tahap, peringkat: งานข ั ้น ที่ หนึ่ งได ้ เสร็จสิ้ นแล ้ ว Tahap pertama kerja itu sudah pun selesai. ข ั ้นตอน [-t:n] น langkah: ข ั ้ นตอนการจู ่ โจม ได ้ ร ั บการวางแผนเป็นอย ่ างดี Langkah pe­ nyerbuan telah disusun dengan rapi. ข ั ้นต ่ ำ [-tam] น peringkat rendah ข ั ้นบ ั นได [-bandai] น anak tangga ข ั ้นพื้นฐาน [-p:nta:n] น peringkat asas ข ั ้นแรก [-rε:k] น tahap pertama ข ั ้นสุดท
Kamus Thai 2.indb
วเขา Dia melumur minyak zaiton pada badannya. ชนบท ชโลม Kamus Thai 2.indb 128 4/15/2008 11:06:02 AM ช 129 ช ่ วง 1 [cua] น 1 peringkat, tahap: ในช ่ วง เริ่ มต ้ นการทำพจนานุกรมนี้ มีอุปสรรคมาก Pada peringkat permulaan penyusunan kamus ini, terdapat ba­nyak masalah. 2 jarak: ถนนช ่ วงปัตตานีถึงสุไหงโกลกมีระยะทาง 160 กิโลเมตร Jarak antara Pattani dengan Sungai Golok kira-kira 160 kilometer. 3 jangka masa, tempoh: พจนานุกรมภาษาไทย
Kamus Thai 2.indb
bahasa Melayu melalui penulisan kerana kamus ini merupakan sebuah kamus dwibahasa yang produktif sifatnya. Walau bagaimanapun, kamus ini juga boleh dimanfaatkan oleh orang awam yang ingin mempelajari bahasa Thai pada peringkat pemahaman. Kamus ini lahir hasil kolaborasi antara Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) –Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)-Prince of Songkhla University (PSU) melalui Majlis Antarabangsa Bahasa Melayu (MABBM) pada tahun
Kamus Thai 2.indb
sepak Thai. สำรับ [samrap] น hidangan สำราญ [samra:n] ก bersuka ria, ber­ gembira สำเร็จ [samret] ก 1 (การศึกษา) tamat: เขาสำเร ็ จการศึกษาปริญญาตรีเมื่ ออายุ 22 ปี Dia sudah tamat pengajian peringkat ijazah pertama pada usia 22 tahun. ว 2 berjaya: รัฐบาลแก ้ ปัญหาเงินเฟ ้ อได ้ สำเร ็ จ Kerajaan berjaya menyelesaikan masalah inflasi. สำเร็จรูป [-ru:p] ว siap: เสื้ อผ

Kembali ke atas