Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[ra.gam] | راݢم

Definisi : I 1. tingkah, cara, laku, olah: aku men­junjung sekotak pinggan dan kawan-kawan yg lain masing-masing dgn ~nya; 2. jenis, macam: dlm masyarakat ada berbagai-bagai ~ manusia; aneka ~ berbagai-bagai jenis; serba ~ serba macam; 3. lagu, langgam: maka gendang pun dipukul oranglah tujuh ~, dan pd se~ sekali nafiri berbunyi; ahli ~ ark ahli muzik; 4. corak, ragi, warna: kain yg cantik ~nya; ~ bahasa variasi bahasa ber­dasarkan penggunaannya, yg berkaitan dgn situasi (tajuk pembicaraan, bidang, dll) yg tertentu; banyak orang banyak ~nya prb banyak orang banyak tingkahnya (fiilnya, laku­nya); seragam 1. sama potongan dan warnanya (bkn pakaian dll), sama sahaja (ciri-cirinya, peraturannya, dll): pakaian ~; 2. sesuai, sepakat; ~ sebau sehati (suami isteri dll); menyeragamkan menjadikan seragam: ~ ejaan Rumi bahasa Malaysia-Indonesia; keseragaman perihal (keadaan dsb) se­ragam: ~ bentuk; ~ warna; penyeragaman perbuatan menyeragamkan: ia akan dapat berusaha ke arah ~ bahasa Malaysia dan bahasa Indonesia; beragam, beragam-ragam berbagai-bagai, bermacam-macam, berwarna-warna: masya­ra­kat yg digaulinya jauh lebih ~ dan luas drpd masyarakat zaman ayahnya; ramai ~, rimbun menyelara prb setiap orang ada kemahuan (fikiran, kegemaran, dll) sendiri; meragam 1. menyanyi (bernyanyi, berlagu); 2. mewarnai; 3. bp berkelakuan (berperangai) tidak tentu hala (tidak dapat diteka): kereta buruk yg ~; gadis itu terus-menerus ~; meragamkan menjadikan beragam, mem­buat (mengubah dsb) supaya menjadi berbagai-bagai atau tidak serupa sahaja: mereka tahu ~ masakan utk hidangan sehari-hari; keragaman 1. perihal berjenis-jenis ragam: orang yg begini membawa sekali ~ yg beraneka juga; 2. = ~ jiwa keadaan (jiwa). (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[ra.gam] | راݢم

Definisi : Jw bersatu hati, rukun; meragamkan mengeratkan persaudaraan (per­sahabatan dll), merukunkan; keragaman kedamaian, kerukunan. (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[ra.gam] | راݢم

Definisi : 1 cara; tingkah laku; olah: Banyak orang, banyak ~nya. 2 jenis; macam: aneka (berbagai-bagai) ~ berbagai-bagai jenis. 3 lagu: Maka gendang pun dipukul oranglah, tujuh ~. 4 warna: kain tujuh ~. beragam-ragam bermacam-macam; berwarna-warna. meragam 1 bernyanyi; berlagu. 2 membubuh warna pd; mewarnai. 3 berperangai atau berkelakuan tidak menentu. seragam 1 sama potongan dan sama warnanya (bkn pakaian dll): pakaian ~ pakaian tertentu yg dipakai khas oleh sesuatu golongan. 2 sesuai; sepakat. menyeragamkan menjadikan seragam: Usaha ~ ejaan bahasa Malaysia-Indonesia telah dilaksanakan dlm tahun 1972. keseragaman keadaan seragam. penyeragaman perbuatan (usaha dsb) menyeragamkan. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Tesaurus
 
ragam (kata nama)
1. Bersinonim dengan olah: tingkah, kerenah, perangai, gelagat, canda, fiil,

2. Bersinonim dengan jenis: macam, bagai, aneka,

3. Bersinonim dengan lagu: langgam

4. Bersinonim dengan corak: ragi, sisik,

Kata Terbitan : seragam, menyeragamkan, keseragaman, penyeragaman, beragam-ragam, meragam, meragamkan, keragaman,

Puisi
 

Tak sabit ibu gendang kubimbit,
     Mari dipalu ragam serama;
Kalau tak sabit malu sedikit,
     Mana nak boleh turut bersama.


Lihat selanjutnya...(3)
Peribahasa

Adat tua menahan ragam.

Bermaksud :

Orang tua-tua terpaksalah menahan (menderita) berbagai-bagai godaan yang tak menyenangkan hati kerana perbuatan anak cucunya yang tiada berjalan di atas kebenaran.

 

Lihat selanjutnya...(6)


Khidmat Nasihat

SoalanJawapanJenis SoalanTarikh Soalan
apakah yang dimaksudkan dengan ragam bahasa. contoh- contoh ragam bahasa. serta kepentingan ragam bahasa

Dalam bukunya bertajuk Ilmu Mengarang Melayu, Za'ba membahagikan ragam bahasa atau gaya bahasa kepada dua bahagian, iaitu gaya cakap mulut dan gaya surat. Dalam buku Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga, ragam bahasa dibahagikan kepada tajuk-tajuk berikut :

 i. Ragam bahasa lisan

ii. Ragam bahasa Melayu tulisan

iii. Bahasa-bahasa daerah

iv. Laras-laras bahasa Melayu moden.

Sila rujuk buku-buku berkenaan untuk mendapatkan maklumat lanjut.

Makna23.02.2010
apakah yang dimaksudkan dengan keseragaman bahasa? dan adakah keseragaman bahasa membawa maksud yang sama dengan ragam bahasa?Ragam bahasa bermaksud kepelbagaian penggunaan bahasa menurut konteks. Terdapat dua jenis ragam bahasa, iaitu bahasa formal dan bahasa tidak formal. Keseragaman bahasa berkaitan dgn standard bahasa yang digunakan. Bahasa baku ialah satu jenis bahasa yang menggambarkan keseragaman dalam bentuk dan fungsi bahasa, menurut ahli linguistik Einar Haugen. Ia dikatakan sebagai "loghat yang paling betul" bagi sesuatu bahasa.Tatabahasa26.09.2007
maksud ragam bahasa.Ragam bermaksud laras bahasa yang digunakan.Lain-lain27.08.2007
apakah maksud banyak ragam?Dalam Kamus Dewan Edisi Keempat, ragam bermaksud 1. tingkah, cara, laku, olah 2. jenis, macam 3. lagu, langgam 4. corak, ragi, warna. Oleh itu, banyak ragam boleh bermaksud banyak cara, banyak jenis, banyak corak dan sebagainya bergantung pada konteks penggunaannya. Makna10.02.2011
Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya ingin bertanya berkaitan salah satu kata tugas iaitu kata bantu ragam 'boleh' dan 'dapat'. Adakah kata bantu ragam 'boleh' mendukung dua makna iaitu keupayaan dan keizinan atau hanya mendukung satu makna sahaja iaitu keizinan? Perkara ini membuatkan saya keliru dalam menerima ayat daripada murid sama ada ia boleh dikategorikan sebagai 'betul teta[i kurang tepat' atau 'salah' dalam menggunakan kata bantu ragam 'boleh' kerana berdasarkann pembacaan saya, terdapat pandangan yang berbeza berkaitan makna kata bantu ragam 'boleh' ini yang mana ada pendapat yang menyatakan kata bantu “boleh” membawa kedua-dua maksud, iaitu “keizinan” dan “kemampuan”, manakala ada yang menyatakan bahawa “boleh” hanya berkaitan dengan “keizinan”, tidak kurang juga ada yang menunjukkan pendirian yang tidak jelas, iaitu “asalnya berbeza” tetapi bergantung pada konteks penggunaannya. Contoh ayat: 1. Dia sudah boleh berjalan 2. Kita boleh berjaya sekiranya kita berusaha. Adakah dua ayat di atas adalah BETUL TETAPI KURANG TEPAT atau SALAH?Kata bantu ragam 'boleh' merujuk dua makna iaitu keupayaan dan keizinan. Oleh yang demikian, kedua-dua contoh ayat  yang diberikan adalah betul.Tatabahasa26.02.2019
DEFINISI LARAS BAHASA KEJURUTERAAN & POLITIKDalam Kamus Dewan laras ialah variasi bahasa berdasarkan penggunaannya atau disebut juga ragam bahasa. Oleh itu, laras bahasa politik ialah ragam bahasa politik dan laras bahasa kejuruteraan ialah ragam bahasa kejuruteraan.Lain-lain19.07.2008
definisi laras bahasa politik & kujuruteraanDalam Kamus Dewan laras ialah variasi bahasa berdasarkan penggunaannya atau disebut juga ragam bahasa. Oleh itu, laras bahasa politik ialah ragam bahasa politik dan laras bahasa kejuruteraan ialah ragam bahasa kejuruteraan.Makna19.07.2008
apakah yang dimaksudkan dengan keragaman bahasa?

Dalam bukunya bertajuk Ilmu Mengarang Melayu, Za'ba membahagikan ragam bahasa atau gaya bahasa kepada dua bahagian, iaitu gaya cakap mulut dan gaya surat. Dalam buku Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga, ragam bahasa dibahagikan kepada tajuk-tajuk berikut :

 i. Ragam bahasa lisan

ii. Ragam bahasa Melayu tulisan

iii. Bahasa-bahasa daerah

iv. Laras-laras bahasa Melayu moden.

Sila rujuk buku-buku berkenaan untuk mendapatkan maklumat lanjut.

Makna24.02.2008
Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya ingin bertanya berkaitan salah satu kata tugas iaitu kata bantu ragam 'boleh' dan 'dapat'. Adakah kata bantu ragam 'boleh' mendukung dua makna iaitu keupayaan dan keizinan atau hanya mendukung satu makna sahaja iaitu keizinan? Perkara ini membuatkan saya keliru dalam menerima ayat daripada murid sama ada ia boleh dikategorikan sebagai 'betul tetapi kurang tepat' atau 'salah' dalam menggunakan kata bantu ragam 'boleh' kerana berdasarkann pembacaan saya, terdapat pandangan yang berbeza berkaitan makna kata bantu ragam 'boleh' ini yang mana ada pendapat yang menyatakan kata bantu “boleh” membawa kedua-dua maksud, iaitu “keizinan” dan “kemampuan”, manakala ada yang menyatakan bahawa “boleh” hanya berkaitan dengan “keizinan”, tidak kurang juga ada yang menunjukkan pendirian yang tidak jelas, iaitu “asalnya berbeza” tetapi bergantung pada konteks penggunaannya. Contoh ayat: 1. Dia sudah boleh berjalan 2. Kita boleh berjaya sekiranya kita berusaha. Adakah dua ayat di atas adalah BETUL TETAPI KURANG TEPAT atau SALAH?

Waalaikumsalam,

Kata boleh dan dapat kedua-duanya tergolong sebagai kata bantu yang hadir sebelum frasa, yang bertugas membantu frasa kerja dan frasa sendi nama. Namun begitu, kata boleh membawa unsur keizinan/kebenaran dan kemampuan( keupayaan) dan tidak menyalahi peraturan, manakala kata dapat lebih memberikan unsur keupayaan tetapi tidak membawa maksud keizinan. Secara keseluruhannya, kata boleh dan dapat boleh digunakan sebagai keupayaan, tetapi kata dapat tidak boleh bersinonim dengan kata boleh bagi rujukan kebenaran atau keizinan. Contoh ayat bagi kata dapat yang membawa maksud keupayaan dan kebolehan ialah “ Dapatkah anda menjawab soalan saya”, namun begitu, anda tidak boleh bertanya kepada guru seperti contoh “ Dapatkan saya ke tandas” kerana jawapan kepada soalan tersebut hanya memerlukan keizinan guru sahaja. Contoh ayat yang menunjukkan kata “boleh”  bersinonim dengan kata “dapat” ( yang menunjukkan keupayaan) ialah “kalau berusaha bersungguh-sungguh  kita boleh menang”, “Kalau berusaha bersungguh-sungguh, kita dapat menang. 
Kedua-dua contoh ayat “Dia sudah boleh berjalan” 2. “Kita boleh berjaya sekiranya kita berusaha” adalah betul.

Tatabahasa13.03.2019
APAKAH DEFINISI JENIS LARAS BAHASA POLITIK DAN JENIS LARAS BAHASA KEJURUTERAANDalam Kamus Dewan laras ialah variasi bahasa berdasarkan penggunaannya atau disebut juga ragam bahasa. Oleh itu, laras bahasa politik ialah ragam bahasa politik dan laras bahasa kejuruteraan ialah ragam bahasa kejuruteraan.Makna19.07.2008
12345678

Kembali ke atas