Maklumat Kata

Carian kata tiada di dalam kamus terkini. Sila rujuk capaian Kamus Dalam Talian ini.
Tesaurus
 
sahaja (kata tugas)
1. Bersinonim dengan satu-satunya: cuma, hanya, melainkan, semata-mata, belaka,

2. Bersinonim dengan selalu: sering, terus, berlarut-larut, berlanjutan, berpanjangan, tidak putus-putusnya, sentiasa, selamanya, sepanjang masa,
Berantonim dengan jarang-jarang

3. Bersinonim dengan juga: jua

4. Bersinonim dengan sebarang: pun, juga, jua,

5. Bersinonim dengan dengan niat: sengaja, dibuat-buat, sengeleng,

Kata Terbitan : bersahaja, bersahaja-sahaja, menyahajakan,


Kamus Thai Melayu Dewan

Kamus Thai 2.indb
นกบ Dia berasa sakit pada tulang tongkengnya. ก ้ นกรอง [-kr:] น penapis: เขาสูบบุหรี่ จนเหลือแต ่ ก ้ นกรองเท ่ าน ั ้น Dia menghisap rokok sehingga tinggal penapisnya sahaja. ก ้ นบึ ้ ง [-b] น lubuk hati: ความดีของ ท ่ านผมเก็บไว ้ ในก ้ นบึ้ งของห ั วใจ Kebaikan tuan saya simpan dalam lubuk hati saya. ก ้ ่ อย [-r:i] ว kecil: เรื่ อง กระจ ้ อยร ่ อยเช ่ นนี้ เขาแก ้ ได ้ สบาย ๆ Kes yang kecil begini dapat diselesaikan de­ ngan mudah sahaja. = กระจ ้ อย, กระจิริด กระจัดกระจาย [kracatkraca:y] ว bersepah: สิ่ งของในห ้ องของฉ ั นกระจ ั ดกระจาย เพราะถูกรื้ อ Barang-barang dalam kamar saya bersepah kerana diselongkar. กระจับ 1 [kracap
Kamus Thai 2.indb
perindustrian นิ่ ง [ni  ] ว 1 (คน ส ั ตว ์ ) diam 2 (น ้ ำ) tenang นิด [nit] ว sedikit นิดหน ่ อย [-n:y] ว sedikit sahaja นิตยสาร [nittayasa:n] น majalah นิติกร [ni  tik:n] น pegawai undang- undang นิกาย นิติกร Kamus Thai 2.indb 210 4/15/2008 11:09:03 AM น 211 ก makan: คุณหมอ แนะนำเขาไม ่ ให ้ บริโภคเนื้ อ Doktor menasi- hati dia supaya jangan makan daging. บริวาร [b:riwa:n] น pengikut: เมื่ อกำนัน เดินไปไหนบริวารนับสิบคนจะตามไปด ้ วย Ke mana sahaja datuk penghulu pergi, ber- puluh-puluh pengikut mengekorinya. บริเวณ [b:riwe:n] น kawasan บริษัท [b:risat] น syarikat บริสุทธิ์ [b:risut] ว 1 tulen: ศาสตราจารย ์ คนนี้ มีชื่ อเสียงสาขาวิทยาศาสตร

Kembali ke atas